IATI

Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum Kompetencji „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” zostało powołane przez Radę Naukowo-Przemysłową Konsorcjum IATI w dniu 18 marca 2015 r. Koordynatorem Centrum Kompetencji jest Politechnika Wrocławska reprezentowana przez cztery jednostki: Katedrę Informatyki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Katedrę Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Pion Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej.

Obszary tematyczne

Głównym obszarem działań Centrum jest badanie nowych technologii teleinformatycznych oraz optymalizacja aplikacji naukowych w zakresie przetwarzania informacji.  Centrum specjalizuje się
 w tworzeniu zaawansowanych mechanizmów wykrywania i analizy naruszeń bezpieczeństwa
w sieciach komputerowych.

W ramach wymienionych obszarów badawczych można wyróżnić szereg możliwych kierunków projektowych, w tym:

 • Badanie zjawisk zapewniania bezpieczeństwa i jego naruszeń w sieciach teleinformatycznych o charakterze naukowym i publicznym
 • Organizacja rozwiązań i e-usług w zakresie  przeznaczonym dla  Centrów Bezpieczeństwa Danych (Security Operations Center)
 • Budowa mechanizmów i e-usług anonimowej i bezpiecznej  transmisji danych
 • Budowa systemów i usług teleinformatycznych wraz z implementacją systemów bezpieczeństwa

Poszukiwani partnerzy

Do potencjalnych partnerów Centrum należą:

 • Firmy technologiczne z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Firmy technologiczne z obszaru systemów i urządzeń teleinformatycznych (producenci rozwiązań sprzętowych, integratorzy rozwiązań, itp.)
 • Centra bezpieczeństwa sieciowego
 • Operatorzy telekomunikacyjni i dostawcy usług sieciowych 

Centrum jest otwarte również na partnerów z innych branż,  poszerzających powyższe propozycje projektowe oraz  aktualnie prowadzone działania badawcze.

Potencjał i kompetencje

Centrum skupia doświadczonych naukowców i wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie systemów teleinformatycznych i bezpieczeństwa informatycznego. Członkowie zespołu uczestniczą
w realizacji dużych projektów naukowych oraz angażują się w różnorodne działania badawcze związane z organizacją i budową systemów oraz usług teleinformatycznych. Zdobyte doświadczenie pozwala na wykonywanie specjalistycznych opracowań, analiz i ekspertyz w zakresie technologii informatycznych oraz na efektywne zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznym (wraz 
z implementacją systemów bezpieczeństwa).

Partnerzy Centrum dysponują nowoczesną infrastrukturą badawczą gotową do wykorzystania podczas realizacji wspólnych działań, w tym:

 • Infrastruktura badawcza Katedry Teleinformatyki  Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej:

  • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej,
  • Laboratorium Zintegrowanych Systemów Telekomunikacyjnych,
 • Infrastruktura badawcza Katedry Informatyki  Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej,
 • Infrastruktura teleinformatyczna i emisyjna Systemu Archiwizacji i Udostępniania Danych Unikalnych projektu „Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby Innowacyjnej Gospodarki”,
 • Infrastruktura badawcza i teleinformatyczna dostępna w ramach zasobów sieciowych
  i obliczeniowych Wrocławskiego Centrum Sieciowo Superkomputerowego.

Aktualnie prowadzone działania

Zapraszamy do szerszego zapoznania się z ofertą Centrum. Aktualności dotyczące działań Centrum Kompetencji  „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” znajdują się na stronie: https://cybersecurity-iati.e-science.pl/cms/page/cybersecurity-aktualnosci

dr inż. Jacek Oko
Koordynator Centrum Kompetencji
jacek.oko@pwr.edu.pl
+48 713203370

mgr Agnieszka Kwiecień
Koordynator operacyjny
agnieszka.kwiecien@pwr.edu.pl
+ 48 713202043
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook