IATI

Inteligentne sieci i technologie sensorowe Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

Centrum Kompetencji (CK) „Inteligentne sieci i technologie sensorowe” (ITSensor) utworzone i działające przy Politechnice Wrocławskiej zajmuje się zagadnieniami szeroko pojętych technik sieci inteligentnych i technologii sensorowych oraz opracowywaniem i wprowadzaniem do gospodarki nowych technologii i systemów sensorowych. Podstawą funkcjonowania Centrum jest potencjał jego Partnerów w postaci wykwalifikowanej kadry naukowej, inżynierskiej i menedżerskiej, posiadanej infrastruktury naukowo-badawczej, możliwości organizacyjnych i infrastrukturalnych oraz potencjał wdrożeniowy przedsiębiorców.

Na większym poziomie szczegółowości główne cele CK ITSensor to:

 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy i technologii
 2. Wykorzystanie wybudowanej bazy badawczej, rozwój współpracy pomiędzy przodującymi polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi, a także ukierunkowanie nowych oraz już istniejących zasobów na prowadzenie badań w obszarach priorytetowych dla rozwoju Polski.
 3. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym poprzez opracowywanie oraz wdrażanie nowych, unikalnych technologii.
 4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego poprzez opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych technologii i metod monitorowania zagrożeń środowiskowych.
 5. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w monitorowaniu zagrożeń środowiska i innych dziedzin życia (Internet rzeczy).

Badania naukowe i wdrożeniowe oraz obszary potencjalnej współpracy CK z przedsiębiorstwami w zakresie czujników i sensorów obejmują:

 1. Biosensory
 2. Optyczne/fotoniczne czujniki gazów
 3. Konstrukcja przetworników
 4. Sensory i mikrosensory MEMS/NEMS/MOEMS
 5. Rozwój sensorów elastycznych i/lub drukowanych
 6. Projektowanie i konstrukcja czujników chemicznych
 7. Projektowanie sensorów chemicznych gazów
 8. Sieci sensorowe
 9. Technologie sensorowe

Zadaniem centrum jest:

 1. Realizacja innowacyjnych prac badawczo-wdrożeniowych poprzez aplikowanie o wspólne projekty i pozyskiwanie źródeł ich finansowania
 2. Zwiększenie zasobów wiedzy i umiejętności
 3. Ułatwienie współpracy między partnerami IATI oraz z instytucjami zewnętrznymi, w tym z zagranicy w obszarze Inteligentnych sieci i technologii sensorowych
 4. Ułatwienie nieformalnych kontaktów oraz dostępu do informacji naukowej, technicznej i biznesowej,
 5. Promocja oferty Centrum Kompetencji i jego członków.

 

 

Przedmiotem działalności Centrum jest:

 1. Budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami Centrum ,
 2. Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Centrum a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE.
 3. Definiowanie obszarów i tematów badawczych z zakresu zainteresowania Centrum,
 4. Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określoną tematyką,
 5. Składanie wniosków o dofinansowanie działań CENTRUM,
 6. Realizacja wspólnych projektów i badań, również z udziałem podmiotów zewnętrznych,
 7. Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym zakupów i sprzedaży know-how, technologii, aparatury, sprzętu, oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnianie infrastruktury,
 8. Gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowań członków Centrum,
 9. Promocja członków Centrum poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach,
 10. Utrzymywanie witryny internetowej, poszukiwanie nowych rynków, organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, prowadzenie konsultacji, zapewnianie dostępu do informacji oraz tworzenie bazy wiedzy z zakresu nowych technologii i systemów sensorowych.

Kontakt do CK:

Osoba: Waldemar Grzebyk

Telefon: +48713204766

e-mail: Waldemar.Grzebyk@pwr.edu.pl

Więcej informacji na: https://itsensor-iati.e-science.pl/home/
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook