IATI

Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym Bezpieczeństwo

Centrum Kompetencji p.n. „Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym” zostało utworzone w ramach Zakładu Mikroinżynierii i Fotowoltaiki Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki na Politechnice Wrocławskiej.

Zespół naukowców prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących obszarach:

  • mikrosystemy fizyczne, biochemiczne i medyczne,
  • zminiaturyzowane instrumenty analityczne DNA,
  • detekcja sygnałów biochemicznych i biologicznych metodami optycznymi w mikro- i nanoskali,
  • rozwiązania mikroinstrumentalne do przesiewowych badań genetycznych i wykrywania skażeń środowiska i żywności,
  • konstruowanie nowej generacji zminiaturyzowanych źródeł promieniowania rentgenowskiego, spektrometrów masowych, mikroskopów i analizatorów z mikroźródłem wiązki elektronowej,
  • opracowywanie mikrosystemów i instrumentów analitycznych do oczyszczania i identyfikacji DNA techniką żelowej elektroseparacji kapilarnej i detekcji LIF,
  • konstruowanie i wytwarzanie mikrosystemów chemicznych (mikroreaktorów)
  • opracowywanie systemów do wieloparametrycznego nadzoru ruchu zwierząt i ludzi.

Ponadto zespół posiada doświadczenie w zakresie miniaturyzacji instrumentów do wykrywania bioataków terrorystycznych i na polu walki.

Instytucja (lider)


prof. dr hab. inż. Jan Dziuban

ul. Długa 61

53-633 Wrocław

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

tel. +48 71 320 49 75

 

 
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook