IATI

IATI Monday Business Meeting ICT – Wrocław

IATI Monday Business Meeting ICT 

W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się spotkanie z cyklu IATI Monday Busness Meeting. Poświęcone było możliwościom współpracy przedsiębiorstw z naukowcami w obszarze ICT.

Tym razem uczestnicy mieli okazję wysłuchać 13 prezentacji. Wśród prelegentów-przedsiębiorców prezentujących działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie ICT znaleźli się:

• Tomasz Lipnicki z wrocławskiego MPWiK, w wystąpieniu zatytułowanym „Cortana Intelligence …i co dalej?”,

• Krzysztof Górecki z firmy THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., który wygłosił prezentację pt. „Przewaga konkurencyjna oparta na wiedzy”, 

• Konrad Fuławka z firmy Nokia, który ciekawie rozwinął motto firmy „We create the technology to connect the world”, 

• Marcin Mikulski, przedstawiciel wrocławskiej spółki EIT +, zaprezentował możliwości współpracy firmy z naukowcami w dziedzinie ICT, jako elementu stanowiącego uzupełnienie jej podstawowej działalności.

Justyna Lasak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawiła założenia oraz bieżącą działalnością grupy roboczej nr 6 – ICT. Podkreśliła strategiczne znaczenie firm z sektora ICT w rozwoju regionu Dolnego Śląska.

Marek Wąsowski – reprezentujący konsorcjum Smart Power Grids działające na Politechnice Wrocławskiej – omówił działalność konsorcjum, jak też wskazał na potencjalne obszary współpracy z przedsiębiorstwami i naukowcami. W szczególności palącym wydaje się problem cyberbezpieczeństwa w energetyce.

Łukasz Czajkowski z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zaprezentował działalność tej instytucji, a także wskazał szereg podejmowanych przez nią inicjatyw. Na stronie internetowej ARAW znaleźć można informacje dotyczące m.in. podejmowanych inicjatyw społecznych i gospodarczych, a także raporty dotyczące kondycji przedsiębiorstw, potencjału inwestycyjnego regionu itd.

Z kolei dr inż. Jacek Oko z Politechniki Wrocławskiej, koordynator obszaru tematycznego ICT w ramach konsorcjum IATI, zaprezentował potencjał partnerów naukowych IATI w tej dziedzinie. Warto wspomnieć, że naukowcy, zarówno z Politechniki Wrocławskiej, jak i innych ośrodków akademickich skupionyh wokół IATI, współpracują z przesiębiorstwami, rozwiązując zgłaszane problemy naukowe, badawcze i wdrożeniowe.

Prof. Janusz Sobecki omówił działalność Laboratorium Interakcji Człowiek-Komputer. Laboratorium działa w ramach Katedry Informatyki na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

IATI MBM to także okazja do zaprezentowania prac badawczych i naukowych młodych naukowców. Z możliwości tej skorzystał Mariusz Kondratowicz, student Politechniki Wrocławskiej. Przedstawił „Projekt metodyki audytu bezpieczeństwa w kierunku sieci nowej generacji” będący przedmiotem jego pracy magisterskiej.

Współpraca naukowców z przedsiębiostwami, rozwój innowacyjnych rozwiązań czy pomysłów wymaga nie tylko osobistego zaagażowania zainteresowanych stron, ale też wsparcia finansowego. I o tych aspektach działalności mówili:

 Elżbieta Olejnik z Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, która omówiła projekty w ramach programu Horyzont 2020;

 Elżbieta Jamrozy z Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju Inwestycje Sp. z o.o., która przedstawiła możliwości finansowania nowych rozwiązań, w ramach programu Bridge Alfa. Jest to program finansowania rozwoju technologii o globalnym potencjale komercjalizacyjnym na jej wczesnym etapie rozwoju (pomysł). Wspierane projekty badawcze mogą być zgłaszane przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze;

 Mateusz Kozłowski, który omówił program EduLab. Jest to pierwszy w Polsce akcelerator IT skierowany do sektora edtech. Misją projektu jest pomoc w rozwoju innowacyjnych startupów, które odpowiadają na zgłaszane przez uczelnie wyższe i parki naukowo-technologiczne problemy rynku education technologies.

Fot. Dorota Taraszewska-Zalipska, Biuro IATI, PWr.

Czerwcowe IATI MBM ICT było ostatnim przed przerwą wakacyjną. Na kolejne zapraszamy w październiku. Jego tematem będzie „Zielone Miasto”. Chętnych do udziału i zaprezentowania swojej działalności w tym temacie zachęcamy do kontaktu z biurem IATI.

Dorota Taraszewska-Zalipska

Poniżej Zamieszczamy prezentacje wygłoszone podczas spotkania.

pdf-icon Prezentacja potencjału OT 7 SPG

pdf-icon ICT w programie Horyzont 2020

pdf-iconCortana IntelligenceSuite w MPWiK W-w

pdf-icon NOKIA – IATI Business Meeting

pdf-iconPrzewaga konkurencyjna oparta na wiedzy – THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

pdf-iconWroclaw – Prime Business Location

Partnerzy

Facebook