IATI

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EIT Raw Materials, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
zapraszają do udziału w

 Międzynarodowych targach pracy branży surowcowej

które odbędą się w dniu 23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej
budynek A0, al. Mickiewicza 30, 30-055 Kraków
Patronat: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH

 

Wydarzenia towarzyszące:

 • wykłady zaproszonych gości,
 • III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start-up-Przemysł,
 • konkursy – m.in. debata oksfordzka,
 • szkolenia dla przedsiębiorców,
 • wizyty w kopalni.

 

Opis wydarzenia:

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wroclawiu i  Krakowie.

 

Oferta:

Do udziału w Targach zapraszamy również podmioty z Polski nie będące członkami EIT Raw Materials. Oferujemy:

 • stoiska wystawowe – 3-4 m2: opłaty: duża firma – 2500 zł/stoisko, średnia – 2000 zł, mała i inne podmioty gospodarcze (klastry, fundacje) – 1500 zł/stoisko,
 • pakiety sponsorskie – złoty, srebrny, brązowy – indywidualnie negocjowane,
 • udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych podczas Targów EIT Raw Materials,
 • uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach towarzyszących.

Cel targów:

 • Możliwość pozyskania najlepszych studentów z Polski i z zagranicy;
 • Wsparcie studentów w budowaniu ich ścieżki kariery;
 • Zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i  marketingowym z  udziałem młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów;
 • Umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i  innymi podmiotami;
 • Promocja i transfer do przemysłu nowych technologii wyrobów lub innych rozwiązań w zakresie polityki surowcowej;
 • Pozyskanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej przez najlepsze instytucje z sektora surowcowego.

 

Ramowy program targów:

23 maja 2017 r.

8.00-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Otwarcie targów: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH

 • Krzysztof Kubacki – Dyrektor Eit Raw Materials Eastern Co-Location Centre
 • Joanna Kulczycka – Dyrektor Biura IATI

12.00-14.00 Prelekcja VIP

9.15-18.00 Rekrutacja przez działy HR wybranych przedsiębiorstw

11.00-18.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start’up-Przemysł

13.00 Konkursy

18.00 Zakończenie targów

 

24 maja 2017 r.

10.00-16.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start’up-Przemysł

10.00 wyjazd do kopalni

 

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców:

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników:

 

 

PROJEKT PCRec

Celem projekt PCRec jest stworzenie sieci współpracy i platformy internetowej dla MSP zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze recyklingu, głównie ZSEE, m.in. płyt drukowanych (PCB), magnesów, ekranów LCD i płaskich oraz urządzeń oświetleniowych i lamp LED. PCRec wprowadza podejście zorientowane na produkt finalny, przez co umożliwia efektywne odzyskiwanie wszystkich cennych materiałów (takich jak pierwiastki ziem rzadkich, gal, ind, tantal, tworzywa sztuczne, itp.) z wybranego ZSEE. Zapraszamy do zapoznania się z bazą danych, w której dostępne są oferowane technologie i usługi przez partnerów projektu. Dostęp do bazy jest bezpłatny i znajduje się na stronie http://www.pcrec-network.eu/database.

Partnerzy projektu oferują zarówno wiedzę merytoryczną jak i możliwość wykorzystania nowoczesnej infrastruktury będącej w ich dyspozycji na teranie całej Europy. Oferta dotyczy nie tylko aspektów technologicznych, lecz również z zakresu zarządzania, ochrony środowiska, tworzenia biznes planów i oceny efektywności ekonomicznej.

Obszar tematyczny projektu PCRec obejmuje:

 • charakterystykę odpadów i materiałów,
 • ocenę najlepszej dostępnej techniki przeróbki odpadów,
 • walidację innowacyjnych technologii w zakładach pilotażowych,
 • charakterystykę emisji występującej przy obróbce tworzyw sztucznych,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • ocenę cyklu życia LCA,
 • analizy społeczno-ekonomiczne i możliwości biznesowe.

Partnerami są: Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ENEA, (Włochy), University of Limerick (Irlandia), National Technical University of Athens (Grecja), Bay Zoltan (Węgry), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Belgia), Instytut Metali Nieżelaznych (Polska), Commissariat a l’Energìe Atomique et Aux energies Alternatives (Francja), Swedish Environmental Research Institute (Szwecja), Centro Nazionale Ricerche (Włochy), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polska), RELIGHT (Włochy), Centrum Kooperacji Recyklingu (Polska), CEINNMAT (Hiszpania), Votechnick (Irlandia).

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bazy danych oraz przesyłania zapytań o poszukiwanych rozwiązaniach technologicznych czy biznesowych.

Kontakt:

dr hab. Joanna Kulczycka

e-mail: szkolenia@min-pan.krakow.pl, tel:  (+48) 12 632-22-45

Więcej informacji na stronie:

http://www.pcrec-network.eu/

 

Formularz zgłoszeniowy Spotkanie branżowe – projekt PCRec :

 

Informacja o organizatorach:

EIT Raw Materials  to centrum kolokacji Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców, zainicjowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz finansowane z funduszy Komisji Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost atrakcyjności europejskiego sektora surowców naturalnych poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI to największy wirtualny instytut w Polsce, grupujący interdyscyplinarny zespół naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i firm doradczych wspierających rozwój innowacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Rejestracja i kontakt:

Agnieszka Czaplicka
Specjalista ds. Innowacji IATI
Tel: 12 617 59 95, 660 239 556 e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl

więcej informacji: www.iati.pl

oraz

Dr Michał Młynarczyk
e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu

Patronat medialny:
STALEO_logo_kompakt_pl

Partnerzy