IATI

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EIT Raw Materials, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji
zapraszają do udziału w

 Międzynarodowych targach pracy branży surowcowej

które odbędą się w dniu 23 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej
budynek A0, al. Mickiewicza 30, 30-055 Kraków
Patronat: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH

 

Wydarzenia towarzyszące:

 • wykłady zaproszonych gości,
 • III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start-up-Przemysł,
 • szkolenia dla przedsiębiorców,

Opis wydarzenia:

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wroclawiu i  Krakowie.

 

Oferta:

Do udziału w Targach zapraszamy również podmioty z Polski nie będące członkami EIT Raw Materials. Oferujemy:

 • stoiska wystawowe – 3-4 m2: opłaty: duża firma – 2500 zł/stoisko, średnia – 2000 zł, mała i inne podmioty gospodarcze (klastry, fundacje) – 1500 zł/stoisko,
 • pakiety sponsorskie – złoty, srebrny, brązowy – indywidualnie negocjowane,
 • udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych podczas Targów EIT Raw Materials,
 • uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach towarzyszących.

Cel targów:

 • Możliwość pozyskania najlepszych studentów z Polski i z zagranicy;
 • Wsparcie studentów w budowaniu ich ścieżki kariery;
 • Zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowo-badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i  marketingowym z  udziałem młodych pracowników naukowych, doktorantów i studentów;
 • Umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i  innymi podmiotami;
 • Promocja i transfer do przemysłu nowych technologii wyrobów lub innych rozwiązań w zakresie polityki surowcowej;
 • Pozyskanie kompleksowej oferty badawczo-rozwojowej przez najlepsze instytucje z sektora surowcowego.

 

Ramowy program targów:

23 Maja

8:00-18:00 Międzynarodowe Targi Pracy Branży Surowcowej – AGH, hol gmachu głównego paw. A0 parter, 1 piętro

8.00-8.50 Rejestracja uczestników

8.50-9.00 Otwarcie targów

9:00-10:30 TAURON – O krok od sukcesu. Rekrutacja bez tajemnic (Aula)

10:30-10.45 Jeremy Crozier – President and Director, Volcanic Gold Mines, Inc. – How to succeed in a mineral exploration career

10.45-10.55 Otwarcie sesji VIP: Dr Michał Młynarczyk / Denise McCluskey – EIT Raw Materials

10:30-11:45  Sesja VIP – prezentacje firm z sektora surowców: Gold Mines, DMT, Boliden, IMN,.ZGH Bolesław, Hunter Dickinson (Aula)

9.15-18.00 Rekrutacja przez działy HR wybranych przedsiębiorstw paw. A0 1 piętro

12:00-16:00 Konferencja „Surowce dla Gospodarki Polski” – paw. A0 Aula

11:30-12:00 Rejestracja

12:00-12:10 Otwarcie Konferencji – JM Rektor AGH

12:10-13:10 Przedstawiciele administracji państwowej

13:10-15:00 Surowce a przemysł: GIPH, KGHM, ZGH, Bolesław, PGE GiEK/ZPPPWB, ZPK, SPC, KGOiR, Coal Holding

15:00-16:00 Dyskusja

16:00 Lunch

11.00-18.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start’up-Przemysł

8:30- 9:15 Rejestracja

9:15-10:00 Otwarcie Konferencji –dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw., Prorektor AGH, B. Staszków ZPPM – Jak zdobyć pracę marzeń – wskazówki dla absolwentów

10:00-11:00 Kopalnie Wapienia „Czatkowice” oraz Tauron Wydobycie

11:10-12:00 Ochrona Środowiska

12:00-13:00 Mechanika, mechatronika, nanotechnologie, IT

13:00-14:00 Przerwa na lunch

14:00-15:00 Sesja posterowa, I tura, II piętro

15:15-16:30 Sesja posterowa, II tura, II piętro

16:30-17:00 Ogłoszenie wyników konkursu posterów

 24 Maja

11.00-18.00 III Konferencja Innowacyjne pomysły młodych naukowców Nauka-Start’up-Przemysł

9:30-11:00 Biomasa – Eko-Bionom

11:00-11:15 J. Małkuch-Świtalska (Poldoc) – Kurs Trenerów Nauki

11:15-12:30 Gospodarka o obiegu zamkniętym

12:30-13:00 M. Smol (IGSMiE PAN)Quiz z GOZ

13:00-14:00 Przerwa na lunch, przed salą 213

14:00-16:00 Ekonomia i Zarządzanie

 

Formularz zgłoszeniowy dla wystawców:

 

Ładuję…

 

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników:

 

Ładuję…

 

PROJEKT PCRec

Celem projekt PCRec jest stworzenie sieci współpracy i platformy internetowej dla MSP zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze recyklingu, głównie ZSEE, m.in. płyt drukowanych (PCB), magnesów, ekranów LCD i płaskich oraz urządzeń oświetleniowych i lamp LED. PCRec wprowadza podejście zorientowane na produkt finalny, przez co umożliwia efektywne odzyskiwanie wszystkich cennych materiałów (takich jak pierwiastki ziem rzadkich, gal, ind, tantal, tworzywa sztuczne, itp.) z wybranego ZSEE. Zapraszamy do zapoznania się z bazą danych, w której dostępne są oferowane technologie i usługi przez partnerów projektu. Dostęp do bazy jest bezpłatny i znajduje się na stronie http://www.pcrec-network.eu/database.

Partnerzy projektu oferują zarówno wiedzę merytoryczną jak i możliwość wykorzystania nowoczesnej infrastruktury będącej w ich dyspozycji na teranie całej Europy. Oferta dotyczy nie tylko aspektów technologicznych, lecz również z zakresu zarządzania, ochrony środowiska, tworzenia biznes planów i oceny efektywności ekonomicznej.

Obszar tematyczny projektu PCRec obejmuje:

 • charakterystykę odpadów i materiałów,
 • ocenę najlepszej dostępnej techniki przeróbki odpadów,
 • walidację innowacyjnych technologii w zakładach pilotażowych,
 • charakterystykę emisji występującej przy obróbce tworzyw sztucznych,
 • oceny oddziaływania na środowisko,
 • ocenę cyklu życia LCA,
 • analizy społeczno-ekonomiczne i możliwości biznesowe.

Partnerami są: Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile ENEA, (Włochy), University of Limerick (Irlandia), National Technical University of Athens (Grecja), Bay Zoltan (Węgry), Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Belgia), Instytut Metali Nieżelaznych (Polska), Commissariat a l’Energìe Atomique et Aux energies Alternatives (Francja), Swedish Environmental Research Institute (Szwecja), Centro Nazionale Ricerche (Włochy), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polska), RELIGHT (Włochy), Centrum Kooperacji Recyklingu (Polska), CEINNMAT (Hiszpania), Votechnick (Irlandia).

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bazy danych oraz przesyłania zapytań o poszukiwanych rozwiązaniach technologicznych czy biznesowych.

Kontakt:

dr hab. Joanna Kulczycka

e-mail: szkolenia@min-pan.krakow.pl, tel:  (+48) 12 632-22-45

Więcej informacji na stronie:

http://www.pcrec-network.eu/

 

Formularz zgłoszeniowy Spotkanie branżowe – projekt PCRec :

Ładuję…

 

Informacja o organizatorach:

EIT Raw Materials  to centrum kolokacji Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze surowców, zainicjowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz finansowane z funduszy Komisji Europejskiej. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności oraz wzrost atrakcyjności europejskiego sektora surowców naturalnych poprzez innowacyjność i przedsiębiorczość.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI to największy wirtualny instytut w Polsce, grupujący interdyscyplinarny zespół naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i firm doradczych wspierających rozwój innowacji na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Rejestracja i kontakt:

Agnieszka Czaplicka
Specjalista ds. Innowacji IATI
Tel: 12 617 59 95, 660 239 556 e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl

więcej informacji: www.iati.pl

oraz

Dr Michał Młynarczyk
e-mail: michal.mlynarczyk@eitrawmaterials.eu

Patronat medialny:
STALEO_logo_kompakt_pl

Partnerzy

Facebook