IATI

Podsumowanie spotkania koordynatorów IATI – 9.11.2020 r.

W dniu 9 listopada br. odbyło się spotkanie koordynatorów IATI.

Na spotkaniu została zaprezentowana praca Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Prezentacja

Partnerzy

Facebook