IATI

Powołanie dwóch pierwszych Centrów Kompetencji

29 września 2014 roku Rada Naukowo-Przemysłowa Konsorcjum IATI powołała do życia dwa pierwsze Centra Kompetencji.

  1. „Technologie przyjaznego środowisku transportu wodnego” w Obszarze Tematycznym 10 – Zielona gospodarka, działające przy Akademii Morskiej w Gdyni,
  2. „Woda i Środowisko” w Obszarze Tematycznym 13 – Środowisko, działające w ramach MPWiK we Wrocławiu.

Formalne powołanie Centrum Kompetencji otwiera przed Parterami nowe możliwości współpracy z podmiotami zewnętrznymi, umożliwia im rozwój wzajemnych kontaktów, a nade wszystko zwiększa ich szansę na pozyskanie nowych środków finansowych na dalsze badania i rozwój, w nowej Perspektywie finansowej.

Partnerzy

Facebook