IATI

Wspólny projekt TVP S.A. i Politechniki Wrocławskiej

W marcu 2015 roku Telewizja Polska S.A. przystąpiła do Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Od tego czasu w ramach Centrum Kompetencji „Sieci, urządzenia i usługi multimedialne” przedstawiciele TVP i Politechniki Wrocławskiej odbyli szereg spotkań mających na celu ustalenie kierunków wspólnych prac. Efektem rozmów, podczas których dyskutowano o priorytetach obu stron, potrzebach, zainteresowaniach i możliwościach naukowo-badawczych, jest wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Inteligentne metody i algorytmy Big Data do prognozy widowni telewizyjnej i wspomagania decyzji strategicznych”.

Nowa_siedziba_TVP_fot_Jan_5697057

Celem tego projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii, która ma pomóc Telewizji Polskiej w prowadzeniu działalności. „Wspólnie doszliśmy do wniosku, że dobrym kierunkiem będzie przygotowanie wniosku na projekt, w którym zaadresujemy aspekt gromadzenia danych przez telewizję, ich przetwarzania i wnioskowania na podstawie tych danych o pewnych procesach, własnościach widowni telewizyjnej, po to, aby móc usprawnić pracę telewizji i poprawić jej rozumienie potrzeb widowni. Z uwagi na to, że TVP ma pewną misję do wypełniania, jest bardzo zainteresowana wiedzą, po pierwsze jak widzowie odbierają przygotowywane i emitowane przez nią programy, po drugie jakie są ich oczekiwania względem TVP” – mówi Agnieszka Kwiecień z Politechniki Wrocławskiej, koordynator operacyjny Centrum Kompetencji „Sieci, urządzenia i usługi multimedialne”.

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (do jego głównych zadań należy eksploatacja i rozbudowa Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, komputerów dużej mocy oraz sieciowych usług informacyjnych dla wszystkich uczelni wyższych i instytutów badawczych z obszaru Dolnego Śląska) współpracowało przy wcześniejszych projektach z Katedrą Inteligencji Obliczeniowej nad przygotowaniem usług dla nauki o podobnym charakterze. Zdolność poszerzonej analizy odbioru różnych informacji przez społeczeństwo została potwierdzona przez KIO w dotychczasowych badaniach. Z tego powodu zaproponowano telewizji publicznej nie tylko analizę zbiorów danych, które posiada TVP (dotyczących rozmiarów widowni i popularności programów), ale także badanie nastrojów widzów w mediach społecznościowych: ich nastawienia do ramówki oraz odbioru materiałów w zależności od tego, co zawiera obraz wideo. „My jako naukowcy oczekujemy po tym projekcie po pierwsze efektów badawczych. Cieszy nas, że dzięki niemu rozwiniemy metody i algorytmy, które pokażą możliwości przetwarzania i wnioskowania w oparciu o duże zbiory danych. Po drugie, w dłuższej perspektywie mamy nadzieję na efekty rozwojowe w postaci usług, które później mogą być oferowane telewizji” – wyjaśnia Agnieszka Kwiecień.

Telewizja planuje wykorzystać opracowany przez naukowców system, aby dzięki lepszemu rozumieniu widowni skuteczniej dostosowywać program do jej potrzeb i oczekiwań oraz do celniejszego prognozowania rozmiaru tej widowni dla poszczególnych programów. W ten sposób ma nadzieję efektywniej sprzedawać czas reklamowy i kształtować rynek mediów publicznych.

„Telewizja Polska chce tworzyć i dostarczać widzom optymalną ofertę programową, która będzie trafiała w gusta widzów i jednocześnie realizowała zapisaną w ustawie misję nadawcy publicznego. Taki jest podstawowy cel poszukiwania nowoczesnych narzędzi badawczych. Dotychczas TVP nie posiadała tak dalece zaawansowanego systemu informatycznego, pozwalającego ocenić jeszcze przed emisją, jaką dany program będzie miał widownię i jaka będzie jej struktura. Zastosowanie inteligentnej technologii pozwalającej na predykcję widowni będzie oparte na mechanizmach Big Data. Analiza danych będzie realizowana przez wykorzystanie nowoczesnych algorytmów wnioskowania i nowoczesnych metod uczenia maszynowego. Należy podkreślić, że za pomocą wdrożonego systemu planujemy analizę wszystkich czynników wpływających na poziom oglądalności audycji takich jak np. automatyczna analiza zawartości obrazu i dźwięku czy analiza komentarzy umieszczanych w serwisach społecznościowych. Rozwój tego kierunku działania jest jednym z długoterminowych priorytetów Ośrodka Mediów Interaktywnych TVP” – wyjaśnia Centrum Informacji TVP.

Partnerzy

Facebook