IATI

Wyszukiwanie danych statystycznych – szkolenie

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Krakowie zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach/seminariach, dedykowanych studentom i pracownikom naukowym w zakresie korzystania i wyszukiwania informacji na Portalach Informacyjnych Urzędu, w tym korzystania z głównych baz danych statystyki publicznej.

Warsztaty maja na celu upowszechnianie wiedzy statystycznej oraz umiejętności jej wykorzystania wśród studentów w celu poprawy jakości korzystania z informacji statystycznych i zwiększania świadomości społecznej na temat znaczenia oficjalnych badań statystycznych dla funkcjonowania państwa i rozwoju kraju.

Zakres oferty edukacyjnej dla studentów i pracowników naukowych:

– podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki publicznej – podstawy prawne funkcjonowania, organizacja i realizacja badań, źródła danych statystycznych, klasyfikacje i nomenklatury, zasady udostępniania informacji;

– zasoby informacyjne statystyki publicznej – zawartość Portali Informacyjnych statystyki publicznej;

– zakres przedmiotowy badań statystycznych z wybranych dziedzin życia, interpretacja danych statystycznych, przetwarzanie i analiza danych statystycznych;

– graficzna prezentacja danych statystycznych.

Proponowane tematy warsztatów:

· Systemy udostępniania danych- wyszukiwanie danych
statystycznych;

· Bank Danych Lokalny jako źródło informacji
statystycznych;

· System monitorowania rozwoju (STRATEG) – nowoczesne
narzędzie analizy i prezentacji wizualnej danych;

· Portal Geostatystyczny – nowoczesne narzędzie wizualizacji
danych statystycznych;

· Baza Demografia – dostęp do informacji statystycznych
charakteryzujących sytuację demograficzną;

· Bank Danych Polska;

· Bank Danych Makroekonomicznych;

· Atlas Regionów

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy statystycznej. Szkolenia są bezpłatne, a zakres i termin dostosowany jest do potrzeb zainteresowanych.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt.

Monika Wałaszek
Kierownik Wydziału
Małopolski Ośrodek Badań Regionalnych
+48 12 36 10 249
+48 695 255 538
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel. +48 12 41 56 011
SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

Partnerzy

Facebook