IATI

XVI IATI Monday Business Meeting – 7 maja 2018 r. (zmiana daty)

Serdecznie zapraszamy do udziału w XVI IATI Monday Business Meeting, które odbędzie się 7 maja 2018 r. o godz. 12:00 na Politechnice Wrocławskiej (bud. D-21, sala 103). Tematem przewodnim spotkania jest recykling. W szczególności podjęta będzie tematyka przetwórstwa polimerów oraz biokompostowania.  

Gospodarzem spotkania jest zespół Centrum Kompetencji IATI „Inteligentne sieci i technologie sensorowe”. Na stronie CK (https://itsensor-iati.e-science.pl/offer/ ) przedstawiona jest szczegółowa oferta merytoryczna centrum kompetencji.  Zapraszamy naukowców i przedsiębiorców! Zachęcamy do aktywnego udziału poprzez zaprezentowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie recyklingu, jak też możliwości, jakie oferuje w tym zakresie świat nauki.  Celem IATI Monday Business Meeting jest: ·  

  • nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi,
  • wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych,
    w tym partnerów IATI,
  • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań  możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.  

Zgłoszenia wystąpień przyjmuje

dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl

dorota.taraszewska-zalipska@pwr.edu.pl

tel.: +48 71 3204767

tel.: +48 783 221103

W ramach spotkania przewidziane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów naukowców i przedsiębiorców, które zaowocują współpracą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.   

Partnerzy

Facebook