IATI

12. Międzynarodowa Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych 25.09.2018 – 27.09.2018

Osady ściekowe to organiczno-mineralna materia, która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. W jaki sposób ją zagospodarowywać aby stała się dla nas cennym produktem? Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje w Polsce rozporządzenie, które zakazuje składowania osadów ściekowych. Zmotywowało one wiele podmiotów do podejmowania badań i wdrażania innowacyjnych projektów dotyczących metod zagospodarowania tej cennej materii.

Podczas organizowanej przez ABRYS Sp. z o.o. 12. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych, która odbędzie się w dniach 25-27 września 2018 r. w Poznaniu, poznają Państwo różnorodne metody zagospodarowania osadów. Jedna z sesji tematycznych poświęcona zostanie właśnie innowacyjnym projektom i planowanym inwestycjom.

W sesji tej zaprezentowane zostaną następujące tematy:
– osady ściekowe – odpad czy źródło surowców i energii?
– wykorzystanie hydrodynamicznej dezintegracji osadów ściekowych jako metody pozyskiwania związków organicznych do intensyfikacji usuwania związków biogennych
– minimalizacja ilości i uciążliwości zapachowej odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków w wyniku zastosowania prasy pierścieniowej, ozonowania oraz mikroorganizmów probiotycznych
– zwiększenie efektywności technologicznej i energetycznej procesu przeróbki osadów ściekowych poddanych dezintegracji temperaturowej
– optymalne zarządzanie osadami ściekowymi w Lesznie. Projekt badający wpływ ścieków na prowadzenie procesu fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Henrykowie
– przegląd technologii przeróbki osadów ściekowych w aspekcie odzysku związków biogennych
– pierwsza w Polsce instalacja do odzysku fosforu z wód poosadowych

Opiekunem merytorycznym sesji jest dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, profesor Politechniki Warszawskiej. Jest ona autorem lub współautorem ponad 250 prac, w tym 130 opublikowanych w formie monografii, artykułów oraz referatów i posterów na konferencjach naukowo-technicznych. Od 2017 r. koordynuje prace naukowego zespołu ekspertów NFOŚiGW.

Zachęcamy do udziału i dyskusji w gronie ekspertów i naukowców na temat innowacji w osadach ściekowych. To jedyna taka okazja aby spotkać się z branżą. Więcej informacji na stronie konferencji oraz bezpośrednio u koordynatora konferencji: Paulina Ziętek, 881 932 976, p.zietek@abrys.pl

Partnerzy

Facebook