IATI

Lokalna żywność prozdrowotna Zdrowe społeczeństwo

Celem działania CK Lokalna żywność prozdrowotna jest wykorzystanie lokalnych zasobów ryb i zwierzyny łownej, stanowiących naturalne bogactwo Pomorza Zachodniego, w produkcji żywności o zwiększonej wartości prozdrowotnej. Działalność Centrum wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów (na żywność o zwiększonej wartości prozdrowotnej) i przyczyni się do:

 1. promocji regionu poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów surowcowych;
 2. świadomego wykorzystania surowców z różnych części regionu;
 3. zaprojektowania produktu o podwyższonej wartości odżywczej (poprzez wykorzystanie mięsa zwierzyny łownej i ryb, ograniczenie wykorzystania substancji dodatkowych, czy wprowadzenie naturalnych, bioaktywnych składników żywności);
 4. opracowania technologii przetwarzania surowców opartych na naturalnych przemianach biochemicznych.

Do kluczowych kompetencji CK Lokalna żywność prozdrowotna można zaliczyć:

 • charakterystykę jakościową surowców, stanowiących naturalne bogactwo regionu, oraz wytworzonych z tych surowców produktów;
 • technologie produkcji żywności o zwiększonej wartości prozdrowotnej

Działalność CK Lokalna żywność prozdrowotna pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy nauką a gospodarką, wykorzystać potencjał gospodarczy regionu oraz wypromować wyroby regionalne, co w konsekwencji może stanowić szansę rozwoju dla regionu zachodniopomorskiego.

 

Kierownik – prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz

Koordynator – dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

WNoŻiR, ul. K.Królewicza 4; 71-550 Szczecin

Tel.: 91/449 6582;

e-mail: malgorzata.sobczak@zut.edu.pl

Publikacje:

 1. Żochowska-Kujawska J. 2016 Effects of histochemistry of longissimus (L), biceps femoris (BF) and semimembranosus (SM) deer muscles salting with different NaCl addition on proteolysis index and texture of dry-cured meats. Meat Science; 121 , 390-396, http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.07.001
 2. Żochowska-Kujawska J., Lachowicz K., Sobczak M., Bienkiewicz G., Tokarczyk G., Kotowicz M., Machcińska E. Compositional characteristics and nutritional quality of European beaver (Castor fiber L.) meat and their utility for sausage production. Czech Journal of Food Sciences. 34, (1), 87-92. doi: 10.17221/350/2016-CJFS
 3. Sawicki W., J. Żochowska-Kujawska. 2016. Detection of meat adulteration in veal sausages using a multiplex PCR technique. Biotechnology and Food Science, 80, 1, 19-27., http://www.bfs.p.lodx.pl
 4. Panicz R. Validation of reference genes for RT-qPCR analysis of growth hormone receptor and growth hormone expression in the tench (Tincatinca) fed substituting poultry meal for fish meal. Aquaculture. 465: 179-188.
 5. Panicz R., Keszka S. 2016. First occurrence of thinlip grey mullet,Liza ramada (risso, 1827) in the Odra River estuary (NW Poland) – genetic identification. 58(3): 196-200. DOI: 10.1016/j.oceano.2016.02.001
 6. Nguyen T.T., Kempter J.,Panicz R.  Monitoring of herpesvirus anguillae (AngHV-1) infections in the European eel in north-west Poland. Veterinary Medicine – Science and Practice. 72(9): 564-566
 7. Skuza L., Keszka S.,Panicz R., Śmietana P. 2016. Molecular characterization of the noble crayfish (Astacus astacus ) population form Pomeranian lakes (north-western Poland) based on mitochondrial DNA. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. 417, 13, DOI: 10.1051/kmae/2015046
 8. Krzywiński T., Wianecki M., Tokarczyk G., Felisiak K.,Szymczak M.  Wpływ dodatku mięsa z płoci na jakość i trwałość przekąsek mączno-rybnych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 1(104), 101-116.
Tylko dla zalogowanych

Centra Kompetencji z obszaru:

Lokalna żywność prozdrowotna

Partnerzy

Facebook