IATI

IATI Monday Business Meeting – Projekt SPIN w Małopolsce

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na XI spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) dot. Projektu SPIN w Małopolsce organizowane we współpracy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, które odbędzie się w dniu 08.01.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim ul. Racławicka 56, w sali 702 na VII piętrze (sala sesyjna).

Celem spotkania jest:
– umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,
– zapoznanie uczestników z aktualną ofertą Centrów Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN 2.0,
– zaprezentowanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych,
– przedstawienie korzyści płynących ze współpracy B+R (dobre praktyki na postawie przedsiębiorców korzystających z usług CTW).

Usługi świadczone są bezkosztowo dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.

Zgłoszenia do dnia 5.01.2018 r. przyjmuje: Agnieszka Czaplicka-Kotas, Specjalista ds. innowacji Tel.: +48 12 617 4852, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl Biuro IATI: AGH, Budynek A0 pokój 122

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Szczegółowy program znajduje się w załączniku.

 XI IATI MBM 

Partnerzy

Facebook