IATI

IATI Cybersecurity Academy „Smart Meters”

W czwartek, 25 lutego odbędzie się kolejne spotkanie w ramach IATI Cybersecurity Academy. Tym razem będzie poświęcone problematyce związanej z zastosowaniem „smart meters”, czyli elektronicznych liczników zdalnego odczytu zużycia energii. Prelegent, dr Przemysław Kubiak z Politechniki Wrocławskiej, przedstawi najważniejsze zagrożenia, które niesie za sobą wprowadzenie rozległego, rozproszonego podsystemu elektronicznego, opartego o smart meters.

System źródeł energii nie jest jednorodny – różne rozwiązania mają różne charakterystyki pod względem kosztu i czasu rozruchu, oraz kosztu pracy w trybie roboczym. I tak np. elektrownie węglowe mają relatywnie długi czas rozruchu, co utrudnia ich zastosowanie do kompensacji szczytowego zapotrzebowania na moc, które jest zmienne w czasie (największe zapotrzebowanie występuje rano i wieczorem). Turbiny gazowe są bardziej elastyczne, ale koszt uzyskanej energii wyższy. Dodatkowo sytuację komplikują generatory energii odnawialnej. Stąd dążenie dostawców energii do precyzyjnego przewidywania zapotrzebowania na energię oraz do zmiany zachowania odbiorców – by starali się zużywać energię w sposób bardziej jednostajny, obniżając zapotrzebowanie w godzinach szczytowego poboru mocy. Potrzeba zmiany zachowania odbiorców energii jest głównym motorem biznesowym wprowadzenia tzw. smart meters (elektronicznych liczników zdalnego odczytu, dostarczających dane o zużyciu energii z rozdzielczością np. co pół godziny).

W tym kontekście, dzięki inteligentnym licznikom dostawcy energii będą uzyskiwać wiedzę na temat bieżącego zużycia energii (elektrycznej, gazowej). Z drugiej strony dane pomiarowe dostarczane przez inteligentne liczniki do centralnego systemu pozwalają na gromadzenie informacji o trybie życia lokatorów, co stanowi zagrożenie dla ich prywatności. Innym ryzykiem, z którym należy się liczyć przy implementacji systemu jest np. możliwość zdalnego odcięcia odbiorcy od źródła energii. Przeprowadzenie takiego ataku na masową skalę pociągałoby paraliż  społeczny w dotkniętym atakiem regionie.

Na wykład zapraszamy do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8, Budynek D-20, sala 114. Początek o godz. 13. Po wykładzie uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi uwagami w nieformalnych rozmowach przy kawie.

Liczba miejsc ograniczona (50).

 

Formularz zgłoszeniowy:

Ładowanie…

Partnerzy

Facebook