IATI

Konferencja Polityka Surowcowa Polski

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Polityka surowcowa Polski”, która odbędzie się 11 marca 2015 r. w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników opracowanego pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Hausnera raportu pt. „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne” oraz dyskusja dotycząca przedstawionych w nim kluczowych zagadnień. Istotne jest ostateczne sformułowanie celu i zasad polityki oraz optymalnych warunków prawnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych pozyskiwania surowców mineralnych ze źródeł pierwotnych i wtórnych w Polsce. Polityka surowcowa to długofalowa polityka publiczna prowadzona na poziomie krajowym, powiązana z polityką przemysłową, dbająca o konkurencyjność gospodarki, stan środowiska przyrodniczego i społecznego na każdym etapie cyklu surowcowego, a także o bieżące i długookresowe bezpieczeństwo gospodarcze kraju.

Wyrażamy nadzieję, iż prezentowany raport oraz wnioski z dyskusji będą wsparciem dla podjętych na szczeblu rządowym działań, spośród których należy wyróżnić „Białą księgę ochrony złóż kopalin” przygotowywaną z inicjatywy dr. inż. Sławomira Brodzińskiego, Podsekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska, jak i opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu pt. „Założenia do Planu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski w zakresie surowców nieenergetycznych”.

Problematyka pozyskiwania surowców mineralnych z różnych źródeł stanowi w ostatnich latach priorytet w wielu dokumentach strategicznych UE. Z uwagi na fakt, iż w Polsce prace w tym zakresie dopiero rozpoczęto, zapraszamy zatem do wzięcia udziału w obradach przedsiębiorców przemysłu wydobywczego, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych dalszym rozwojem branży wydobywczej i recyklingu w Polsce.

Raport będzie dostępny od dnia 6 marca na stronie www.fundacja.e-gap.pl, a także na www.iati.pl

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj.

pdf-icon

Partnerzy

Facebook