IATI

Konkurs 3W Challenge

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do inauguracyjnej edycji konkursu 3W Challenge, skierowanego do naukowców, przedsiębiorców oraz spółek technologicznych. 3W Challenge jest wyjątkową szansą dla projektów zgodnych z Ideą 3W – woda, wodór, węgiel i oferuje wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki, medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki.

Cel konkursu

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii, które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie gospodarki.

Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2024 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: https://idea3w.org/3W-challenge 

Harmonogram Konkursu:

22.01.2024 – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i weryfikacja projektów

28-31.01.2024 – Zaproszenie wybranych projektów na Demo Day w Warszawie

26.02.2024 – Demo Day, obrady Jury i wybranie 3 Laureatów Konkursu

27.02.- 8.03.2024 – Rozmowy indywidualne z Laureatami

8.03.2024 – Rozpoczęcie procesu venture buildingu

Nagrody:
Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy mają szansę zostać jednym z
trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture
Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje:

Rozwój Biznesowy Projektu – w tym przygotowanie modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego.

Weryfikacja Rynkowa i Dostosowanie do Klientów: Zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów.

Nawiązanie Kontaktu z Inwestorami: Możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

Partnerzy

Facebook