IATI

MPWiK zaprasza do współpracy (nie tylko) młodych naukowców

W ramach zwiększenia potencjału współpracy między MPWiK we Wrocławiu (partnerem IATI) a „światem nauki”, w MPWiK przygotowano formularz zgłoszeniowy, dzięki któremu każdy może się zgłosić z pomysłem do wspólnej realizacji. Formularz znajduje się w poniższej lokalizacji: https://www.mpwik.wroc.pl/o-nas/centrum-nowych-technologii/

Ponadto spółka przygotowała tematy prac (inżynierskich, magisterskich, doktorskich), do których realizacji zachęca studentów i doktorantów. Lista tematów (wybranych) poniżej:

 

 • Gospodarowanie wodami odpadowymi
 • Zagospodarowanie wód opadowych
 • Predykcja ilości dostępnego surowca oraz predykcja popytu na wodę od strony klientów
 • Analiza stanu wód gruntowych na terenach wodonośnych Osad czynny granulowany
 • Gospodarka magazynowa armaturą wodomierzową
 • Ewidencjonowanie majątku sieciowego
 • Nowe technologie do pomiarów przepływu wody
 • Analiza/analityka danych związanych z rozbiorem wody.
 • Analiza/analityka danych związanych ze zużyciem wody na potrzeby własne
 • Analiza metod oczyszczania wód popłucznych
 • Analiza sorbentów
 • Ocena skuteczności chemicznej i fizycznej dezynfekcji wód poplucznych
 • Badania przebiegu odwadniania popłuczyn
 • Analiza metod i platform integracji systemów informatycznych
 • Zastosowanie baz danych klasy Time Series Database (TSDB) do gromadzenia i przetwarzania danych z systemów pomiarowych w układach technologicznych 
 • Mikrozanieczyszczenia
 • Awaryjne źródła wody
 • Osady ściekowe
 • Monitoring osłonowy WOŚ
 • Materiały w oczyszczaniu wody
 • Analiza deszczomierzy

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze IATI we Wrocławiu, tel.  +48 713204767.

Partnerzy

Facebook