IATI

Nabór studentów z Hiszpanii – program Iberus Plus

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o nowym naborze studentów z Hiszpanii w ramach programu Iberus Plus. Poniżej szersze informacje dot. projektu oraz formularz aplikacyjny.

 

Iberus Campus of International Excellence

Ebro Valley

Wizja przyszłości – Opierając się na doskonałości

Campus Iberus jest sojuszem strategicznym obejmującym cztery publiczne uczelnie w dolinie Ebro, w skład wchodzą :

  • Uniwersytet w Saragossie, region Aragonii
  • Publiczny Uniwersytet Nawarry, region Navarra
  • Uniwersytet La Rioja, region La Rioja
  • University of Lleida, region Catalonia

Te cztery uczelnie są wspierane przez sektor prywatny i oraz wiele innych zainteresowanych, podmiotów  związanych z nauką oraz badaniami.

Głównym celem  zespołu „Campus Iberus” jest zwiększanie jakości, doskonałość naukowa  i internacjonalizacja badań przy jednoczesnym wzmocnieniu więzi z sektorem produkcyjnym.  „Campus Iberus” obejmuje szereg dziedzin naukowych, w tym, jako wiodące:

  • Agrokultura i żywienie;
  • Energia i środowisko;
  • ICT dla zdrowia;
  • Dziedzictwo kulturowe, pamięć i tożsamość;

Dodatkowo jednym z celów Campus Iberus jest opracowanie polityki współpracy z uczelniami krajowymi i międzynarodowymi. Kluczowym działaniem jest wzmocnienie instytucjonalnej współpracy trans-granicznej. „Campus Iberus” już pracuje nad budową programu trans-granicznego z uniwersytetami w Tuluzie i Pau (Francja).

Po 5 latach pracy, „Campus Iberus” został zaprezentowany jako tzw. dobre studium przypadku przygotowanym przez Platformę Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC IPTS) jako „uniwersytety – mobilizacja na rzecz inteligentnej specjalizacji”. Konferencja w Brukseli dnia 20 czerwca 2014 pokazała, że inteligentne specjalizacje dla specyficznych profili i regionów, nie mogą się odbyć bez współpracy z uniwersytetami.

pdf-icon  Application form

pdf-icon Iberus call

 

Partnerzy

Facebook