IATI

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Uniwersytet Bielsko-Bialski powstał w 2001 roku na bazie Filii Politechniki Łódzkiej, która funkcjonowała w mieście od 1969 roku. Jest największą, zarazem jedyną publiczną uczelnią wyższą w rejonie Podbeskidzia. Uczelnia oferuje studia w ramach 17 kierunków na 5 wydziałach: Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki, Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Wydziale Zarządzania i Transportu, Wydziale Humanistyczno-Społecznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu. Uczelnia posiada prawa do nadawania stopnia doktora w trzech dyscyplinach: Budowa i Eksploatacja Maszyn, Włókiennictwo i Inżynieria Produkcji oraz nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowy i Eksploatacji Maszyn. Uczelnia zatrudnia blisko 400 nauczycieli akademickich. Aktualnie studiuje na niej około 7000 studentów.

Uczelnia od ponad 40 lat kształci kadry inżynierskie m.in. dla przemysłu: maszynowego, włókienniczego, samochodowego oraz dla ochrony i inżynierii środowiska, jak również kadry z zakresu informatyki oraz organizacji i zarządzania, językoznawstwa, pedagogiki, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Uniwersytet posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy europejskich oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć badawczych w ramach programów ramowych UE. Pracownicy naukowi Uniwersytetu realizują działania badawcze w projektach kluczowych, celowych i zamawianych, są także laureatami prestiżowych nagród i stypendiów, m.in. w Konkursie o Nagrody FIATa oraz programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Top 500 Innovators.

Strona www www.ubb.edu.pl
E-mail biurorektora@ubb.edu.pl
Adres Willowa 2
Bielsko-Biała
Telefon 33 82 79 201
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook