IATI

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej 12.05.2016 r. podsumowanie

W czwartek 12 maja 2016 r. w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowo Przemysłowej Konsorcjum IATI.

W pierwszej części spotkania miały miejsce prezentacje nowych partnerów IATI. Do grona dotychczasowych partnerów, na mocy podjętych uchwał, dołączyły kolejno:

  1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic, rekomendującym był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,
  2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Rybnika, z rekomendacji Głównego Instytutu Górnictwa,
  3. Future Processing Sp. z o.o. z Gliwic, rekomendujący: MPWiK we Wrocławiu,
  4. Perceptus Sp. z o.o. z Zielonej Góry, rekomendacji udzielił Uniwersytet Zielonogórski,
  5. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z Krakowa, z rekomendacji AGH.

W związku z tym grono parterów IATI powiększyło się do 46. Serdecznie gratulujemy!

_DSC7439

Na wniosek Politechniki Wrocławskiej utworzone zostało Centrum Kompetencji p.n. „e-Technologie” w OT- 4 ICT. Kierowanie centrum powierzono panu prof. dr hab. inż. Czesławowi Smutnickiemu (Politechnika Wrocławska).

Ponadto, Rada Naukowo-Przemysłowa podjęła uchwałę regulująca kwestię tzw. minimalnych wymogów w zapisach konsorcjów zawieranych przez  Parterów IATI,  a dotyczących wspólnych projektów, prac badawczych i wdrożeniowych.

_DSC7443

W drugiej części spotkania miały miejsce bardzo ciekawe wystąpienia zaproszonych gości. Byli wśród nich:

  1. Przedstawiciele Konsorcjum Iberus+ z Hiszpanii, którzy w ramach prezentacji  “Campus Iberus of International Excellence: Smart Inter-regional Cooperation for Strategic Territorial Development”  zachęcali do współpracy z hiszpańskimi uczelniami;
  2. Dr Marcin Sadowski z Komisji Europejskiej, który w prezentacji pod tyt. „Ewaluacja projektów w programie Horyzont 2020 – zasady i wyzwania” mówił o praktycznych aspektach pisania i oceny wniosków w ramach programu Horyzont 2020; zachęcał polskich naukowców i przedsiębiorców do zgłaszania się do KE w roli ekspertów (do oceny wniosków), gdyż prowadząc ocenę zdobywa się najlepsze doświadczenie – bardzo przydatne przy pisaniu własnych wniosków w programie H2020;
  3. Pan Paweł Modrzyński, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW, w swoim wystąpieniu zachęcał do zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Biała Księga Innowacji” opracowywanego w Ministerstwie;
  4. Pani Renata Koneczna reprezentująca IGSMiE PAN, która przedstawiła bardzo ciekawe „Możliwości finansowania powiązań kooperacyjnych”, czyli możliwości aplikowania o wspólne projekty w ramach najbliższych konkursów ogłaszanych przez NCBiR, NCR oraz programach regionalnych.

_DSC7455

_DSC7458

Przewodniczący Rady Naukowo-Przemysłowej Konsrorcjum IATI prof. Tadeusz Słomka zaprosił uczestników spotkania na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się w lipcu 2016 r. na Politechnice Wrocławskiej.

 

Poniżej bezpośrednie linki do prezentacji multimedialnych:

pdf-icon „Campus Iberus of International Excellence: Smart Inter-regional Cooperation for Strategic Territorial Development” – Oscar Lopez, Campus Iberus

pdf-icon „Ewaluacja projektów w programie Horyzont 2020 – zasady i wyzwania” – Dr Marcin Sadowski, Komisja Europejska

pdf-icon „Biała Księga Innowacji” – Paweł Modrzyński, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

pdf-icon „Możliwości finansowania powiązań kooperacyjnych” – Renata Koneczna, IGSMiE PAN

Partnerzy

Facebook