IATI

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej – podsumowanie, multimedia

W środę, 13 stycznia 2016 r., tym razem na Politechnice Wrocławskiej, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały o przyjęciu nowych Partnerów do Konsorcjum:

  • KOPEX S.A. – firma prowadząca działalność na rynku maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych technologii dla górnictwa, aktywnie działa także w obszarze energetyki, odlewnictwa, robotyki i materiałów trudnościeralnych;
  • Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o., deklarujący aktywną współpracę w obszarze OT4 – ICT Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, w szczególności w centrum kompetencji Engine;
  • Patents Factory Ltd Sp. z o.o. – firma badawczo-rozwojowa z sektora MSP, specjalizująca się w poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań z m.in. zakresu przetwarzania obrazów, analizy obrazów, trójwymiarowego dźwięku.  W 2014 r. firma zajęła pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby złożonych wniosków patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Tym samym grono Partnerów IATI powiększyło się do 41.

W dalszej kolejności zaprezentowano i omawiano kwestie dotyczące uczestnictwa w KIC AVM Added Value Manufactoring i KIC Raw Materials.

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji działań w 2015 r. i planów na 2016 r. w obszarach tematycznych IATI:

  • OT 3 – Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały,
  • OT 7 –  Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią,
  • OT 10 –  Zielona gospodarka,
  • OT 13 –  Środowisko.

Pozostali koordynatorzy obszarów tematycznych będą mieli możliwość zaprezentowania działań na kolejnym posiedzeniu Rady w maju br.

 

 

Partnerzy

Facebook