IATI

Rada Naukowo-Przemysłowa IATI ,17.02.2021

W minioną środę 17 lutego odbyła się Rada Naukowo-Przemysłowa IATI. Ze względu na pandemię była to pierwsza rada on-line. Formuła ta znakomicie sprawdziła się, gromadząc przez ekranami komputerów ponad 60 przedstawicieli IATI z całej Polski.

Głównym tematem posiedzenia był „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – współpraca nauki i przemysłu” (niezwykle gorący i ważny z punktu widzenia polskiej gospodarki) sprawił, że w posiedzeniu udział wzięli niemalże wszyscy członkowie IATI!

Wśród gości specjalnych obecni byli m.in. pan prof. Jerzy Buzek, były Premier RP, a obecnie europoseł. Pan Premier mówił o FST i środkach jakie na ten cel zostały wyasygnowane dla Polski, a także m.in. o wzroście znaczenia cyfryzacji w gospodarce, a przede wszystkim w precyzyjnym rolnictwie. Zaznaczył, że w pełni popiera IATI jako instytucję zrzeszającą tak licznie gremia świata nauki i przemysłu, która skupiona jest na współpracy przy opracowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i prospołecznych.

Prezentacje wygłosili także przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw dolnośląskiego i małopolskiego. Pan wicemarszałek Grzegorz Macko reprezentujący Dolny Śląsk mówił o FST z perspektywy regionu i alokacji środków głównie w najbardziej newralgicznym subregionie wałbrzyskim. Z kolei pani Anna Mlost, reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w swoim wystąpieniu skupiła się na zachodniej części województwa, która będzie głównym beneficjentem FST. Pan Jan Frankowski z Instytutu Badań Strukturalnych przedstawił wyniki raportu dotyczącego sytuacji społeczno-ekonomicznej regionów, które ą najbardziej narażone na negatywne skutki transformacji odbywającej się w Polsce, a mającej na celu dostosowanie Polski do wymogów nowoczesnej i proekologicznej gospodarki.

Rada Naukowo-Przemysłowa uhonorowała profesorów Cezarego Madryasa i Tadeusza Słomkę – byłych rektorów odpowiednio: Politechniki Wrocławskiej i AGH w Krakowie, pełniących dotychczas funkcje Przewodniczącego Rady Naukowo-Przemysłowej IATI, nadając im godność Honorowych Członków Rady. Obecny Przewodniczący Rady, prof. Arkadiusz Wójs – Rektor Politechniki Wrocławskiej wraz z wiceprzewodniczącym Rady prof. Jerzym Lisem, Rektorem AGH, podziękowali obu Panom Profesorom za dotychczasową pracę i doprowadzenie IATI do tak dobrej pozycji w świecie nauki.

Poniżej okolicznościowe zdjęcia z posiedzenia.

Partnerzy

Facebook