IATI

Rada Naukowo-Przemysłowa IATI – 28.06.2018 r. – Kraków połączona z Giełdą Technologiczną GOZ

Szanowni Państwo,

w dniu 28 czerwca br. w sali konferencyjnej Hotelu Galaxy w Krakowie odbędzie się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI. 

Jednocześnie zapraszamy do udziału w GIEŁDZIE TECHNOLOGICZNEJ POŚWIĘCONEJ GOZ. Będzie to wydarzenie, w czasie którego w jednym miejscu spotkają się przedstawiciele świata nauki i przemysłu zrzeszonego w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Organizatorem spotkania jest Agencja Rozwoju Przemysłu – instytucja wspierającej transfer technologii do gospodarki, przy merytorycznym wsparciu m.in. konsorcjantów IATI: AGH, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Metali Nieżelaznych i innych.

Giełda będzie znakomitą okazją do ZAPREZENTOWANIA ROZWIĄZAŃ JUŻ WYPRACOWANYCH I DOSTĘPNYCH NA UCZELNIACH (NP. W CENTRACH TRANSFERU TECHNOLOGII) I W INSTYTUTACH BADAWCZYCH.  Ponadto będzie możliwość przedstawienia prac badawczych prowadzonych przez naukowców (w toku, potencjalnych kierunków badań), które mogą wpłynąć na rozwój technologii w zakresie metali nieżelaznych i recyklingu. Program wydarzenia przewiduje także rozmowy indywidualne (networking).

Zachęcamy do udziału, w szczególności do zaprezentowania potencjału reprezentowanych przez Państwa instytucji w ramach kilkuminutowych wystąpień. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, program i rejestracja jest dostępna na: http://wydarzenie.arp.pl.

 

Partnerzy

Facebook