IATI

Spotkanie przedstawicieli centrów kompetencji w obszarze tematycznym OT-3

15 marca 2016 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się spotkanie przedstawicieli centrów kompetencji w obszarze tematycznym OT3 pt. „Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały” IATI,  któremu przewodniczy Pani dr hab. Beata Dubiel z Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Spotkanie zorganizowano z myślą o tym, aby umożliwić wzajemne zaprezentowanie poszczególnych centrów kompetencji.

Jako pierwszy zabrał głos Prof. Jan Pilarczyk z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, który przedstawił projekty, jakimi zajmuje się CK Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii spawalniczych InnoSpaw. Profesor Pilarczyk zreferował planowane działania, organizowane konferencje, programy strategiczne i sektorowe finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki,  a także propozycje tematów badawczych, związanych m.in. ze zintegrowanymi systemami informatycznymi w spawalnictwie oraz innowacyjnymi technologiami łączenia materiałów o zaawansowanych własnościach.

_DSC3590

Pani dr inż. Barbara Juszczyk z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, reprezentująca Centrum Kompetencji Przetwórstwa Metali i Kompozytów Metalicznych, przybliżyła potencjał technologiczny, zakres działalności oraz pola zastosowania wytwarzanych produktów, a także zakłady współpracujące z IMN.

Dr inż. Marcin Krawczyk z Politechniki Krakowskiej reprezentujący Centrum Pomiarów Współrzędnościowych przedstawił  kluczowe kompetencje i umiejętności w obszarze metrologii współrzędnościowej, scharakteryzował specjalizacje i doświadczenia oraz proponowane tematy badawcze skierowane głównie do partnerów przemysłowych, omówił też zorganizowane i planowane konferencje.

Prof. Marcin Mrugalski z Uniwersytetu Zielonogórskiego opisał działania Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej (DiagTIM), planowane działania, zakres współpracy z przedsiębiorcami z Polski i zagranicy oraz prowadzone projekty, m.in. „Hybrydowe sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i technik obliczeń inteligentnych” czy „Segmentacja obiektów na cytologicznych obrazach mikroskopowych w oparciu o metody geometrii stochastycznej”.

POLYGENUS – CK w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych zaprezentowała dr inż. Joanna Wojturska z Politechniki Rzeszowskiej.  POLYGENUS działa dopiero od pięciu miesięcy, ale już może pochwalić się licznymi przedsięwzięciami marketingowymi i aplikacjami o środki finansowe wspólnie z podmiotami gospodarczymi.

_DSC3576

Dr inż. Łukasz Skowroński z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przedstawił Centrum Inżynierii Powierzchni (CIP); opowiedział o wyposażeniu laboratoriów Elipsometrii i Mikrostruktury Materiałów oraz Inżynierii Powierzchni, współpracy z partnerami biznesowymi i o prowadzonych badaniach dotyczących m.in. właściwości optycznych, optyczno-elektronowych, mikrostrukturalnych i mechanicznych materiałów litych i warstw, wytwarzania warstw metalicznych i projektowania warstw funkcjonalnych.

 

Dr inż. Piotr Szewczykowski, także reprezentujący Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, opisał Centrum Badań Zmęczeniowych Materiałów i Struktur Mechanicznych oraz Centrum Projektowania i Wykonywania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Polimerowych, a także prowadzone tam projekty badawcze i zakres badań. Opowiedział o wyposażeniu laboratoriów,  z których mogą korzystać pracownicy, studenci i firmy zewnętrzne. Zrelacjonował współpracę z sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dużymi przedsiębiorstwami.

_DSC3581
Działalność Centrum Dziedzictwa Historycznego i Zabytków omówił prof. Władysław Dąbrowski z Akademii Górniczo-Hutniczej. Partnerami tego CK są instytucje kultury, głównie muzea, co powoduje, że zapotrzebowanie na badania i współpracę jest bardzo duże. Zdecydowanie trudniej natomiast uzyskać środki na projekty naukowo-badawcze. Zakres prowadzonych badań jest jednak szeroki, niezwykle ciekawy i potrzebny.

CK Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych (SURF-TAW) reprezentował  dr. inż. Jarosław Zwierzchowski z Politechniki Świętokrzyskiej, który podczas swojego wystąpienia pokazał zdjęcia sprzętu laboratoryjnego, oddanego do dyspozycji naukowców współpracujących z tym centrum, i wyjaśnił, do jakich badań jest on wykorzystywany.

Prof. Janina Molenda z Akademii Górniczo-Hutniczej przybliżyła zebranym projekty badawcze Centrum Badawczo-Rozwojowego Akumulatorów Litowych. To m.in. technologie ogniw litowych, które obecnie są dynamicznie rozwijającym się obszarem związanym z magazynowaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej dla potrzeb urządzeń mobilnych, transportu energii odnawialnej, czy energetyki odnawialnej. Celem jest opracowanie innowacyjnych akumulatorów typu Li-lon i Na-Ion o wysokiej gęstości zmagazynowanej energii i wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkownika.

Bartosz Ostrowski z Akademii Górniczo-Hutniczej opowiedział o pracach Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów Ceramicznych, Metali i Stopów oraz Kompozytów i Polimerów i jego głównych kompetencjach. Są to: projektowanie i dobór materiałów (ceramicznych, metali, stopów oraz kompozytów i polimerów) o określonych właściwościach fizyko-chemicznych dla konkretnych zastosowań, charakterystyka struktury i powierzchni materiałów, badania właściwości fizyko-chemicznych materiałów, opracowanie technologii produkcji materiałów. Ostrowski zaproponował nowe obszary i projekty badawcze w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz oszczędnych i inteligentnych technologii produkcji.

Mgr Jakub Kruszelnicki z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej mówił  o możliwościach aplikacji na programy badawcze. Cenną informacją dla naukowców i przedsiębiorców jest to, że CTT PK realizuje program Regionalny Punkt Kontaktowy, gdzie każdy starający się o finansowanie swoich badań znajdzie kompetentną pomoc.

Temat poruszany w ostatniej prezentacji zdominował podsumowanie spotkania. Naukowcy mówili o tym, jak ciężko jest uzyskać wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, jak trudno przebić się polskim naukowcom na arenie międzynarodowej, gdzie w skład tworzonych konsorcjów wchodzą jednostki o znanej i ugruntowanej pozycji w świecie nauki. Wnioski płynące z dyskusji są takie, że mimo tych ogromnych trudności nie można się zrażać, należy pisać projekty i aplikować do właściwych programów, gdyż tak wielkie środki na naukę być może są asygnowane przez UE już po raz ostatni.

Partnerzy

Facebook