IATI

Transformacja cyrkularna polskiej gospodarki – konkurs dla studentów

Informacje ogólne o konkursie

Podmiot realizujący: Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Czas trwania zadania: 01.06.2024 – 22.10.2024

Finał konkursu: 22.10.2024

Grupa docelowa: studenci studiów licencjackich i magisterskich ze wszystkich uczelni na terenie Polski.

 

Przebieg konkursu:

Etap 1. REJESTRACJA
Termin: 1 czerwca – 30 lipca 2024
Interdyscyplinarne zespoły lub osoby indywidualne rejestrują się do wzięcia udziału w konkursie.

 

Etap 2. TWORZENIE ZESPOŁÓW

Termin: 1 sierpnia – 20 sierpnia 2024

Osoby zgłoszone indywidualnie będą dobrane w interdyscyplinarne zespoły międzyuczelniane.


Etap 3. EDUKACJA
Termin: 1 – 15 września 2024
Zespoły otrzymują dostęp do jednego wykładu online czołowego menedżera ds. GOZ zajmującego się obiegiem zamkniętym, prezentującego najnowsze wyzwania praktyczne i naukowa oraz do jednego warsztatu online o cyrkularnych modelach biznesowych i symbiozie przemysłowej na przykładzie praktycznych przykładów.


Etap 4. ZADANIE KONKURSOWE 
Termin: 1 września – 11 października 2024
W tym etapie zespoły projektowe realizują zadanie konkursowe, które polega na rozwinięciu i opisaniu strategii cyrkularnej symbiozy przemysłowej przedstawionej w pierwszym etapie konkursu. Strategia musi obejmować aktualną analizę rynku, wyznaczenie wąskich gardeł, szans i możliwości w wybranych sektorach gospodarki, zaproponowanie realizacji symbiozy przemysłowej, opracowanie wyzwań legislacyjnych, stworzenie planu wdrożenia oraz zaplanowanie działań marketingowych. Zadanie ma zostać zrealizowane w postaci prezentacji, którą cały zespół projektowy przedstawi przed Jury podczas Finału Konkursu.


Etap 5. FINAŁ KONKURSU
Termin: 22.10.2024
22 października zorganizowany zostanie finał konkursu oraz konferencja dla studentów z udziałem zaproszonych zagranicznych gości, biorących udział w Circular Week m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Holland Circular Hotspot.

Na finał zaproszonych zostanie 10 zespołów, których prace wygrały w selekcji Jury. Finał rozpocznie się od wykładów wprowadzających ekspertów ds. GOZ. Następnie każdy zespół będzie prezentował swoje zadanie konkursowe przed Jury i widownią.
Jury, złożone z przedstawicieli współpracujących uczelni, wyłoni finalistów.

Więcej informacji:

https://www.circularweek.com/konkurs-symbioza-przemyslowa-cw24

Partnerzy

Facebook