IATI

XI Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej – Wrocław, 5-7 Czerwca 2017 r.

Rada Programowa i Komitet Organizacyjny zapraszają do udziału w XI Krajowych Warsztatach Kompatybilności Elektromagnetycznej.

Warsztaty odbędą się w dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku w Centrum Konferencyjnym (budynek D-20, ul. Janiszewskiego 8)oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznym Politechniki Wrocławskiej (budynek D-21, Pl. Grunwaldzki).

Krajowe Warsztaty Kompatybilności Elektromagnetycznej są konferencją o charakterze szkoleniowym i naukowym, popularyzującą problematykę badania i zapewniania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń, systemów i instalacji. Warsztaty są także forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób ze środowisk: akademickiego, naukowego, badawczego i przemysłowego, które to forum sprzyja nawiązywaniu wzajemnych kontaktów oraz współpracy przy rozwiązywaniu problemów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, systemów i instalacji.

W programie XI Krajowych Warsztatów EMC w 2017 roku przewidziano omówienie zagadnień związanych z: publikacją Dyrektywy RED; testowania urządzeń radiowych; jakości energii elektrycznej i zakłóceń w sieciach energetycznych i ich wpływie na systemy komunikacji radiowej oraz PLC; planowanymi zmianami standaryzacyjnymi w zakresie badań EMC; ochronny ludzi i środowiska przed ekspozycją na pola EM. Zaplanowano także specjalną sesję poświęconą zagadnieniom wyładowań piorunowych i ich oddziaływaniaporównani, a także międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów pola elektromagnetycznego.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

http://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl/index.php

Partnerzy

Facebook