IATI

Bezpieczne Społeczeństwo – Bezpieczeństwo Obywateli i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwo

Centrum Kompetencji – Bezpieczne Społeczeństwo – Bezpieczeństwo Obywateli i Systemy Zarządzania wchodzi w skład konsorcjum Instytut Autostrada Technologii             i Innowacji IATI. Działa przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. W jego działalność poza WSOWL zaangażowanych jest 5 jednostek organizacyjnych z 4 ośrodków akademickich. Partnerzy Centrum posiadają doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa. Centrum i instytucje współpracujące dysponują nowoczesną infrastrukturą badawczą pozwalającą prowadzić nowatorskie badania w obszarach zgodnych ze swoją specjalizacją naukową.

Kluczowe kompetencje Centrum obejmują:

 • bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne;
 • bezpieczeństwo militarne;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • bezpieczeństwo techniczne i chemiczne;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • bezpieczeństwo transgraniczne.

Centrum proponuje współpracę w następujących obszarach i projektach badawczych:

 • planowanie cywilne (bezpieczeństwa);
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • monitorowanie obiektów i terenu w celu wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem;
 • monitorowanie i identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli, zjawisk przestępczości zorganizowanej i terroryzmu;
 • administracja zespolona w sytuacjach kryzysowych;
 • infrastruktura podstawowych gałęzi transportu w sytuacjach kryzysowych – wykorzystanie wojskowych konstrukcji drogowych i mostowych;
 • obrona przed zagrożeniami masowymi;
 • azotan amonu – materiał wysokoenergetyczny;
 • wsparcie procesu dowodzenia, kierowania i zarządzania

Koordynator Centrum „Bezpieczne Społeczeństwo – Bezpieczeństwo Obywateli i Systemy Zarządzania”

prof. dr hab. Zenon Zamiar

tel.: +48 261 658 119

e-mail: z.zamiar@wso.wroc.pl

 

 

Adres korespondencyjny:

prof. dr hab. Zenon Zamiar

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Centrum „Bezpieczne Społeczeństwo – Bezpieczeństwo Obywateli i Systemy Zarządzania”

 1. Czajkowskiego 109

51 – 150 Wrocław
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy