IATI

Politechnika Krakowska

Rok akademicki 2014/2015 to dla Politechniki Krakowskiej rok szczególny – 70. rocznica powstania Uczelni, której misją jest kształcenie znakomicie przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i rozwój innowacyjnych badań naukowych, które służą społeczeństwu i gospodarce. Naszym strategicznym celem jest rola innowacyjnej i przedsiębiorczej uczelni realizującej na równych prawach misję edukacyjną i badawczą w połączeniu z transferem technologii do gospodarki.

Nasi naukowcy pracują obecnie nad wieloma projektami, które mają duży potencjał wdrożeniowy. Niektóre z nich można wymienić:

 1. Samochód przyszłości, ultralekki elektryczny pojazd „Buzz”, którego akumulatory mogą być ładowane ze zwykłego gniazdka. Pojazd został zgłoszony do ochrony jako Zarejestrowany Unijny Wzór Przemysłowy (Registered Community Design), co oznacza, że jego wygląd będzie chroniony na terenie całej Unii Europejskiej.
 2. Sposób otrzymywania nanometali z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych oraz suspensje nanometali.
 3. Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra, wykorzystywanego w praktyce chirurgicznej do rekonstrukcji ubytków kości.
 4. Technologia modelowania komputerowego protezy czaszkowej indywidualnie dopasowanej do kształtu głowy pacjenta.
 5. Polimerowe złącze podatne jest elementem konstrukcyjnym, który pozwala na przenoszenie obciążeń w obiektach budowlanych przy dopuszczeniu dużych deformacji połączenia.

Politechnika Krakowska ma na swoim koncie ponad 500 zgłoszeń technologii w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Corocznie Wydziały Politechniki Krakowskiej podpisują kilkaset umów z przemysłem.

W ostatnim okresie w sposób szczególny stawiamy na energooszczędność i ekologię.  Powstałe w 2014 r. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego jest  pierwszym w Polsce na tak dużą skalę badającym technologie energooszczędne oraz komfort użytkowania budynków niskoenergetycznych.

Koordynator naukowy ze strony Politechniki Krakowskiej
dr inż. Małgorzata Fedorczak – Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
tel.  696 046 050
 
Koordynator naukowy ze strony Politechniki Warszawskiej
dr hab. inż. Arkadiusz Węglarz
 
Kontakt merytoryczny ze strony Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Dariusz Heim
 
Kontakt merytoryczny ze strony Politechniki Śląskiej w Gliwicach
dr inż. Tomasz Steidl
 
Kontakt merytoryczny ze strony Politechniki Białostockiej
dr inż. Beata Sadowska
 

PUBLIKACJE

 1.  Strategia renowacji w obiektach zabytkowych cz. 1 / Jerzy Żurawski, Małgorzata Fedorczak-Cisak // Renowacje i Zabytki [online]. – 2023, Nr 1 (85), s. 174-175. – ISSN 1643-2029
 2.  Strategia renowacji w obiektach zabytkowych cz. 2 / Jerzy Żurawski, Małgorzata Fedorczak-Cisak // Renowacje i Zabytki [online]. – 2023, Nr 2 (86), s. 180-189. – ISSN 1643-2029 typ: artykuł w czasopiśmie 3. Efektywność energetyczna systemu aktywnej izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową = Energy efficiency of the active thermal insulation system in a singlefamily building in Polish conditions with economic and environmental analysis / Beata Sadowska, Tomas Barkanyi, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Ewa Gobcewicz, Elżbieta Broniewicz, Karolina Dec // Materiały Budowlane [online]. – 2023, nr 6 (610), s. 23-27. – doi: 10.15199/33.2023.06.06. – ISSN 2449-951X
 3. A concept to maximise energy self-sufficiency of the housing stock in central Europe based on renewable resources and efficiency improvement / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Marzena Nowak-Ocłoń, Jacek Biskupski, Paweł Jastrzębski, Anna Kotowicz, Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš // Energy [online]. – 2023, Vol. 278, s. [1-15]. – doi: 10.1016/j.energy.2023.127812. – ISSN 0360-5442
 4. Zwiększenie pojemności cieplnej ścian o konstrukcji szkieletowej drewnianej / Małgorzata Fedorczak-Cisak // Inżynier Budownictwa. – 2023, Nr 4 (215), s. 66-69. – ISSN 1732-3428
 5. Zalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym = Advantages of using a multi-layer reflective thermal insulation mat in a single-family building / Beata Sadowska, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Marzena Nowak-Ocłoń, Elżbieta Radziszewska-Zielina // Materiały Budowlane [online]. – 2023, nr 2 (606), s. [1-4]. – doi: 10.15199/33.2023.02.01. – ISSN 2449-951X 
 6. On slowing climate change with ecological, thermo-active building systems / Mark Bomberg, Malgorzata FedorczakCisak, David Yarbrough // Global Journal of Human-Social Science: H Interdisciplinary [online]. – 2022, Vol. 22, Iss. 4, s. 17-30. – ISSN 2249-460X
 7.  Wybrane aspekty diagnostyki i remontu sakralnych obiektów zabytkowych / Elżbieta Radziszewska-Zielina, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Tomasz Steidl // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje = XXX International Conference on Structural Failures : prevention, diagnostics, repairs, rehabilitations, May 23-27, 2022, Międzyzdroje, Poland / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. – Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022. – S. 243-254. – ISBN 978- 83-7663-337-4
 
 

Strona www www.pk.edu.pl
E-mail mfedorczak-cisak@pk.edu.pl
Adres Warszawska 24
31-155 Kraków
Telefon 696 046 050
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook