IATI

Politechnika Krakowska

Rok akademicki 2014/2015 to dla Politechniki Krakowskiej rok szczególny – 70. rocznica powstania Uczelni, której misją jest kształcenie znakomicie przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i rozwój innowacyjnych badań naukowych, które służą społeczeństwu i gospodarce. Naszym strategicznym celem jest rola innowacyjnej i przedsiębiorczej uczelni realizującej na równych prawach misję edukacyjną i badawczą w połączeniu z transferem technologii do gospodarki.

Nasi naukowcy pracują obecnie nad wieloma projektami, które mają duży potencjał wdrożeniowy. Niektóre z nich można wymienić:

  1. Samochód przyszłości, ultralekki elektryczny pojazd „Buzz”, którego akumulatory mogą być ładowane ze zwykłego gniazdka. Pojazd został zgłoszony do ochrony jako Zarejestrowany Unijny Wzór Przemysłowy (Registered Community Design), co oznacza, że jego wygląd będzie chroniony na terenie całej Unii Europejskiej.
  2. Sposób otrzymywania nanometali z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych oraz suspensje nanometali.
  3. Opracowanie metody otrzymywania fosforanu wapnia o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra, wykorzystywanego w praktyce chirurgicznej do rekonstrukcji ubytków kości.
  4. Technologia modelowania komputerowego protezy czaszkowej indywidualnie dopasowanej do kształtu głowy pacjenta.
  5. Polimerowe złącze podatne jest elementem konstrukcyjnym, który pozwala na przenoszenie obciążeń w obiektach budowlanych przy dopuszczeniu dużych deformacji połączenia.

Politechnika Krakowska ma na swoim koncie ponad 500 zgłoszeń technologii w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Corocznie Wydziały Politechniki Krakowskiej podpisują kilkaset umów z przemysłem.

W ostatnim okresie w sposób szczególny stawiamy na energooszczędność i ekologię.  Powstałe w 2014 r. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego jest  pierwszym w Polsce na tak dużą skalę badającym technologie energooszczędne oraz komfort użytkowania budynków niskoenergetycznych.

Strona www www.pk.edu.pl
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
Adres Warszawska 24
31-155 Kraków
Telefon 12 628 20 00
Fax 12 628 20 71

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook