IATI

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska (PCz) powstała w latach 40-tych ubiegłego wieku i jest największą uczelnią w regionie częstochowskim. Jest również jedyną, która posiada pełne prawa akademickie, czyli może nadawać stopień doktora i profesora uczelnianego (doktora habilitowanego). Podczas swojej wieloletniej działalności naukowej i dydaktycznej stała się nieodłączną częścią historii i tradycji Polski, regionu częstochowskiego, a także samego miasta. W ogólnopolskich rankingach instytucji szkolnictwa wyższego znajdujemy się wśród najlepszych uczelni w Polsce o podobnym profilu.
Politechnika Częstochowska posiada reputację nowoczesnej i dobrze wyposażonej uczelni, która oferuje szeroki wybór specjalizacji i wysoki poziom nauczania. Doskonała jakość naszego kształcenia, prowadzenie badań naukowych, szeroka wiedza akademicka oraz doświadczenie naszych pracowników pozwalają zdobyć bezcenną wiedzę i umiejętności.
Uczelnia posiada bardzo dobrą infrastrukturę dla studentów, jak również laboratoria i sale wykładowe o wysokim standardzie w celu wspierania prowadzonych badań i poprawy jakości nauczania, a także trzy domy studenckie, własne wydawnictwo oraz nowoczesną bibliotekę i wydziałowe czytelnie.
Politechnika Częstochowska kształci obecnie 14000 studentów na 6 wydziałach:
– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.
– Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.
– Wydział Elektryczny.
– Wydział Budownictwa.
– Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii.
– Wydział Zarządzania.
Nasi studenci posiadają możliwość wyboru specjalizacji spośród 90 obszarów naukowych prowadzonych w ramach 19 kierunków studiów.
Wszystkie wydziały posiadają pełne prawa akademickie do nadawania stopnia doktora w 9 dziedzinach naukowych. Pięć naszych wydziałów (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydział Zarządzania, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Wydział Elektryczny) posiadają natomiast prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego, które oferują studia doktoranckie w pełnym wymiarze godzin.
Politechnika Częstochowska dzięki wysokim umiejętnościom, doświadczeniu kadry akademickiej i stale rosnącej liczbie pracowników, może rozwijać się bardziej efektywnie i sprostać nowym wyzwaniom uwarunkowanym postępem technologicznym oraz naukowym. Bardzo ważnym zadaniem podjętym przez PCZ jest kształcenie specjalistów w dziedzinach zaawansowanych technologii, które ma kluczowe znaczenie dla rozwoju uczelni w strukturach europejskich.
Politechnika Częstochowska uczestniczy w kilku projektach badawczych w ramach inicjatyw, programów, badań naukowych i edukacji. PCZ bierze czynny udział w siódmym programie ramowym (np. program Marie Curie PEOPLE i ENERGY), a także w licznych projektach m.in. Norweski Mechanizm Finansowy i COST.
Nasi studenci uczestniczą w programie ERASMUS+.
Prawie wszystkie kierunki studiów są akredytowane przez Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że nasi absolwenci mogą ubiegać się o tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING), dzięki któremu wzmocnią swoją pozycję na rynku pracy.
Politechnika Częstochowska oferuje również 3-letnie studia inżynierskie w języku angielskim w pełnym wymiarze godzin. Głównym celem tych studiów jest kształcenie przyszłych inżynierów, którzy oprócz zdobywania szerokiej wiedzy zawodowej będą również rozwijać swoje zdolności językowe w doskonaleniu słownictwa angielskiego technicznego i biznesowego.

Strona www www.pcz.pl
E-mail
Adres gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 69
Częstochowa
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook