IATI

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska w ciągu ostatnich 5 lat zgłosiła do Urzędu Patentowego ponad 600 wniosków patentowych, stając się niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie w Polsce. W latach 2007-2013 uczelnia realizowała szereg projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności:
• 55 projektów w ramach 7. Programu Ramowego,
• 3 projekty w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności,
• 6 projektów w ramach Funduszu Węgla i Stali,
• 86 projektów w ramach Funduszy Strukturalnych finansowanych z Programów Operacyjnych.

Łączna wartość 110 projektów naukowo-badawczych pozyskanych do realizacji w samym tylko 2013 roku przekroczyła kwotę 41 mln Euro .

Politechnika Wrocławska zbudowała imponujące zaplecze naukowo-badawcze. W swoim nowoczesnym Kompleksie Technopolis prowadzi prace badawcze w zakresie automatyki, robotyki, informatyki, elektroniki i telekomunikacji. Pracujące zespoły badaczy mają tu do dyspozycji sprzęt i laboratoria (m.in. komorę bezechową czy tzw. „clean room”) na światowym poziomie. Kompleks Geocentrum jest miejscem koncentracji na zagadnieniach technologii i technik w przemysłach związanych z nauką o Ziemi: surowcowym, budownictwem, inżynierią lądową i środowiskową.
Uczelnia doskonali stale swój sposób działania m.in. wdrażając zarządzanie procesowe. Sprzyjać to ma m.in. jeszcze efektywniejszej współpracy z biznesem i pozwala inaczej spoglądać na wspólną z przedsiębiorcami realizację rozmaitych przedsięwzięć.

Współpraca uczelni z przemysłem skoncentrowana jest w Ośrodku Współpracy Nauki z Gospodarką. Zespół pracowników Ośrodka ma doświadczenie i kompetencje w zakresie organizacji i koordynacji przebiegu procesu współpracy jednostek uczelni z organizacjami gospodarczymi. Ośrodek dysponuje zintegrowaną bazą danych o potencjale naukowym uczelni, nowoczesnych technologiach i dostępnej infrastrukturze badawczej.

Strona www www.pwr.wroc.pl
E-mail kontakt@iati.pl
Adres Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Telefon +48 71 320 47 67
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook