IATI

Centra Kompetencji

Obszary tematyczne

 • Pokaż wszystkie
 • Biotechnologie przemysłowe
 • Nanoprocesy i nanoprodukty
 • Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały
 • Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)
 • Mikroelektronika
 • Fotonika
 • Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią
 • Surowce
 • Zdrowe społeczeństwo
 • Zielona gospodarka
 • Bezpieczeństwo
 • Transport
 • Środowisko
Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii
w trakcie tworzenia
Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym
CEMIZ (CEntrum Metod IZotopowych)
e-Technologie
Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych
Bezpieczeństwo pożarowe i chemiczne
Lokalna żywność prozdrowotna
Innowacyjne Centrum Analityczno-Wdrożeniowe Bioservice
Centrum Inżynierii Powierzchni
Centrum badań zmęczeniowych materiałów i struktur mechanicznych
Centrum Kompetencji Biotechnologii Przemysłowej
Centrum Projektowania i Wykonywania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Polimerowych
Centrum Kompetencyjne IT in Service Economy (CC ITSE)
Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych POLYGENIUS
Centrum Kompetencji Inno-Eko-Tech
Żywność – Region – Przyszłość
Inteligentne Budownictwo Energooszczędne
Centrum innowacyjnych technologii informatycznych ENGINE
Centrum Kompetencji Transportu Szynowego
Technologie wspomagające przyrodnicze zagospodarowanie odpadów organicznych i mineralnych
Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych
Centrum Modelowania Cyklu Życia
Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS
Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń transportu linowego
Droga w Przestrzeń
Infrastruktura Transportu
Centrum Technologii Sprężania i Nasuwania Obiektów Inżynieryjnych i Drogowych
Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych
Bezpieczeństwo energetyczne
Centrum Bezpieczeństwa Procesów
Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa
Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń
Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki
Błękitna gospodarka (Blueeconomy)
Przetwórstwo Surowców Mineralnych
Centrum nowoczesnych technologii wydobywczych
Ekonomiczno-społeczne centrum wspierania implementacji technologii w przemyśle surowcowym
Centrum Zasobooszczędnej Gospodarki w Inżynierii Środowiska
Centrum Czystych Technologii Węglowych
Centrum Energetyka Jutra
Energia z odpadów
Wykorzystanie produkcyjnych materiałów odpadowych do celów energetycznych
Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych
Energooszczędne sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne
Inteligentne sieci i technologie sensorowe
Sieci, urządzenia i usługi multimedialne
Centrum Pomiarów Współrzędnościowych
Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akumulatorów Litowych
Przetwórstwo metali i kompozytów metalicznych
Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych
Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii spawalniczych InnoSpaw
Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej
Centrum Technologii (Bio)Kompozytów
Centrum Dziedzictwa Historycznego i Zabytków
Laboratorium Nanotechnologii Sonochemicznych
Centrum nanokompozytów włóknistych
Woda i Środowisko
Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska
Smart Power Grids
Centrum Technologii Materiałów Fotonicznych i Systemów Optoelektronicznych
Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów Ceramicznych, Metali i Stopów oraz Kompozytów i Polimerów
Centrum Surowców mineralnych, Pierwiastków Krytycznych

Partnerzy

Facebook