IATI

Technologia, automatyzacja wytwarzania i charakterystyka warstw powierzchniowych Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Kompetencje w zakresie technologii warstw powierzchniowych:

 • inżynieria powierzchni
 • inżynieria materiałowa
 • powłoki nanostrukturalne natryskiwane plazmowo z zawiesin
 • powłoki natryskane zimnym gazem
 • właściwości powłok natryskanych naddźwiękowo
 • powłoki natryskane plazmowo i naddźwiękowo z obniżonym współczynniku tarcia
 • modyfikacja laserowa powłok natryskanych plazmowo i naddźwiękowo
 • mikroobróbka laserowa (materiały krzemowe)
 • teksturowanie laserowe
 • laserowe obróbki powierzchniowe (stopowanie, przetapianie, hartowanie, napawanie)
 • obróbka laserowa cienkich powłok
 • powłoki nanoszone obróbką elektroiskrową
 • spawanie laserowe i plazmowe materiałów o różnych własnościach fizycznych

Kompetencje w zakresie automatyzacji procesów:

 • teoria sterowania automatycznego, teoria identyfikacji, teoria optymalizacji
 • automatyzacja procesów technologicznych, cyfrowe układy sterowania
 • metrologia powierzchni, metody pomiaru i analizy okrągłości, falistości, chropowatości 2D i 3D, walcowości, kulistości, prostoliniowości, płaskości, równoległości
 • matematyczne podstawy metrologii, przetwarzanie sygnałów
 • komputerowe układy pomiarowe, modernizacja przyrządów pomiarowych
 • analiza obrazów cyfrowych, rozpoznawanie obiektów na podstawie inteligentnych wzorców
 • programowanie robotów przemysłowych tworzenie dla nich aplikacji zewnętrznych
 • szybkie prototypowanie sterowania, symulacje hardware in the loop
 • oprogramowanie, metodologia projektowania obrabiarek sterowanych numerycznie, robotów i zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania

Kompetencje w zakresie metrologii charakterystyki powierzchni:

 • metrologia wielkości geometrycznych – badanie dokładności wymiarowej części maszyn
 • pomiary i analiza odchyłek kształtu części maszyn: okrągłość, walcowość, płaskość, prostoliniowość
 • pomiary i analiza struktury geometrycznej powierzchni 2D i 3D,
 • metrologia powierzchni, metody pomiaru i analizy okrągłości, falistości, chropowatości 2D i 3D, walcowości, kulistości, prostoliniowości, płaskości, równoległości
 • matematyczne podstawy metrologii, przetwarzanie sygnałów
 • komputerowe układy pomiarowe, modernizacja przyrządów pomiarowych

Partnerzy:

 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
 • Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • PZL Mielec
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook