IATI

Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych jest jednym z pięciu Centrów działających przy Politechnice Częstochowskiej i obejmuje tematykę obszaru badawczego OT3 – Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały, w którym uczestniczą trzy wydziały Politechniki Częstochowskiej: WiMI, WIPiTM i WB oraz firmy o charakterze środowiskowym z branży przetwórstwa nowoczesnych materiałów w tym HEMAR, TEST oraz MAPRO Polska. Potencjał naukowo-badawczy Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych pozwala na zrealizowanie w sposób kompleksowy przewidywanych projektów, w szczególności w ramach programu Horyzont 2020.
Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych jest zainteresowane współpracą dotyczącą:

• Rozwoju nowych technologii
• Nowymi projektami badawczymi
• Wdrożeniem nowych technologii I koncepcji istniejących badań
• Uczestnictwem w istniejących projektach badawczych

Obszary szczególnego zainteresowania Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych:
• Rozwój oraz implementacja procedur, technik i urządzeń służących minimalizacji strat materiałów w procesach technologicznych.
• Opracowanie materiałów z innowacyjną warstwą wierzchnią spełniających wysokie wymagania użytkowe.
• Zastosowanie zaawansowanych systemów wytwarzania celem kształtowania struktury oraz właściwości materiałów eko-innowacyjnych.
• Technologie wytwarzania i ocena jakościowa nowoczesnych materiałów.
• Rozwój oraz implementacja technik odzysku i zagospodarowania produktów ubocznych w celu ograniczenia powstawania szkodliwych odpadów.
• Opracowanie i optymalizacja technik zagospodarowania produktów ubocznych w nowych materiałach eko-innowacyjnych.
• Rozwój oraz implementacja technik recyklingu materiałów odpadowych.
• Pozyskiwanie surowców ubocznych z procesów produkcji i przetwórstwa.
• Klasyfikacja materiałów odpadowych, optymalizacja i kontrola jakości procesów ich zagospodarowania.

Partnerzy Centrum Materiałów Eko-Innowacyjnych mają wysokie kwalifikacje w zakresie: przetwórstwa polimerów, materiałów polimerowych, technologii przetwarzania i obróbki polimerów, wspomagania komputerowego przetwórstwa polimerów, narzędzi do przetworzenia polimerów, materiałów ceramicznych, metalicznych i niemetalicznych.

Kierownik Centrum:

Dr hab. inż. Adam Gnatowski, prof. PCz

Politechnika Częstochowska

e-mail:  gnatowski@ipp.pcz.pl;  centrumkompetencji@adm.pcz.pl

Telefon: + 48 34 3250 661

 

Osoba do kontaktu:

Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz

Politechnika Częstochowska

e-mail:  dudek@wip.pcz.plcentrumkompetencji@adm.pcz.pl

Telefon: + 48 34 3250 701
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook