IATI

Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii spawalniczych InnoSpaw Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Konsorcjum „Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii  spawalniczych” – InnoSpaw zostało utworzone 18 marca 2015 roku w Instytucie Spawalnictwa. Konsorcjum ukierunkowane jest na komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych m.in. w zakresie nowych technologii łączenia.

Konsorcjum – InnoSpaw, jako Centrum Kompetencji działające w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) prowadzi projekty obejmujące następujące zagadnienia:

 • wdrażanie nowych konstrukcji dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego oraz w zakresie konstrukcji rurociągowych i budowlanych jak np. mosty, wiadukty, kotły energetyczne, pojazdy specjalne,
 • wdrażanie technologii przemysłowych w zakresie zaawansowanych procesów łączenia (spawanie, zgrzewanie, lutowanie, lutospawanie, klejenie) materiałów metalowych, kompozytowych oraz tworzyw sztucznych,
 • zastosowanie w praktyce symulacji numerycznej procesów łączenia,
 • rozwój wydajnych, ekonomicznych i elastycznych rozwiązań w zakresie inżynierii powierzchni,
 • budowanie i wdrażanie wiarygodnych, wydajnych i automatycznych systemów monitorowania jakości i kontroli procesów łączenia w czasie rzeczywistym,
 • nieniszczące badania jakości złączy.

Obszary szczególnego zainteresowania Konsorcjum InnoSpaw, to:

 • zastosowanie innowacyjnych technologii łączenia takich jak: spawanie wiązką laserową i wiązką elektronów, spawanie metodami łukowymi (plazmowe, MIG/MAG, TIG, elektrodami otulonymi, łukiem krytym), zgrzewanie Friction Stir Welding, zgrzewanie tarciowe obrotowe i zgrzewanie rezystancyjne oraz lutospawanie i klejenie,
 • spawalność materiałów konstrukcyjnych takich jak, stale, stopy aluminium, tytanu, niklu, magnezu,
 • badania zmęczeniowe, mechaniki pękania i naprężeń pozostających – materiałów rodzimych i złączy,
 • systemy monitorowania procesów łączenia w czasie rzeczywistym,
 • numeryczna i fizyczna symulacja procesów łączenia.

Partnerzy Konsorcjum InnoSpaw dysponują wysoce wykwalifikowanym i utytułowanym personelem oraz najnowszymi urządzeniami do rozwijania technologii łączenia, wyznaczania własności materiałów i złączy spawanych oraz zgrzewanych. Reprezentują główne gałęzie przemysłu w Polsce, a mianowicie: przemysł motoryzacyjny, lotniczy, wojskowy, konstrukcji stalowych oraz urządzeń przemysłowych. Członkami Konsorcjum są: Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM”, ASPA, FCA Poland S.A., General Motors Manufacturing Poland, Pro-Cars, ISD Huta Częstochowa, Sp. z o.o., JT, Mostostal Zabrze, PZL Mielec, Rafako, Rosomak, Teleskop, WSK “PZL Rzeszów”, „Zelkot” Brzezina, Urzynicok Sp.j., Bumar Łabędy.

Parterami centrum są również uznane w kraju i zagranicą jednostki naukowe: Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB.

Centrum Kompetencji „Łączenie i modyfikowanie materiałów konstrukcyjnych przy użyciu technologii  spawalniczych” – InnoSpaw

Prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, Tel. +48 32 33 58 338

e-mail: Jan.Pilarczyk@is.gliwice.pl

Instytut Spawalnictwa, www.is.gliwice.pl, ul. Bl. Czesława, 16-18, 44-100 Gliwice,

Projekty:

Tytuł projektu: Optymalizacja antybakteryjna wysoko odkształcanych stopów tytanu na implanty kręgosłupa i narzędzia chirurgiczne (SPD-BioTribo)
Tytuł zadania: Badanie i rozwój efektywnej kosztowo produkcji i przetwarzania wysokowytrzymałych stopów Ti SPD
Okres realizacji: 01.09.2016 – 31.08.2018
Wykonawcy: Krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe:

·       Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej – LIDER

 • Instytut Spawalnictwa

·       Fabryka Narzędzi Medycznych CHIRMED Marcin Dyner

w międzynarodowym konsorcjum naukowo-przemysłowym z:

·      Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Austria – KOORDYNATOR

·      AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Austria

·      Hofer GmbH & Co KG, Austria

 

Tytuł: Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia
Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2018
Wykonawcy: konsorcjum naukowe:

·       Instytut Metali Nieżelaznych- LIDER

 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
 • Politechnika Rzeszowska
 • Instytut Technologii Eksploatacji
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Spawalnictwa
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

·       Plasma System S.A

 

Tytuł: Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744
Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2017
Wykonawcy: konsorcjum naukowe:

·       Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Metali Nieżelaznych – Lider Projektu

 • Instytut Spawalnictwa

·       Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach

 

Tytuł: Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości
Okres realizacji: 01.04.2015 – 31.03.2017
Wykonawcy: konsorcjum naukowe:

·       Instytut Spawalnictwa

 • ENEL – PC Sp. z o.o.
 • LASKA Technika Grzewcza Sp. z o.o.
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Wrocławska

·       Przedsiębiorstwo Aparatury Spajalniczej ASPA Sp. z o.o.

 

Tytuł: Badania i opracowanie technologii zrobotyzowanego spawania hybrydowego (laser dyskowy + MAG) elementów ram podwozi i wysięgników dźwigów samojezdnych ze stali ulepszonych cieplnie o wysokiej granicy plastyczności
Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.03.2017
Wykonawcy: konsorcjum naukowe:

·       Instytut Spawalnictwa

·       IMC Engineering Poland Sp. z o.o.

 
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook