IATI

Centrum Pomiarów Współrzędnościowych Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Pomiarów Współrzędnościowych jest inicjatywą Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej – jednostki naukowo badawczej, która specjalizuje się w pomiarach i obrazowaniu obiektów z wykorzystaniem metod i systemów współrzędnościowych.
Laboratorium ma największe w kraju doświadczenie naukowe i techniczne w dziedzinie metrologii współrzędnościowej, jest wyposażone w najnowocześniejsze systemy pozwalające na wykonywanie pomiarów obiektów w skali od makro do nano wymiarów. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacja AP 132 przyznana w 2009 roku potwierdza kompetencje laboratorium w zakresie wzorcowania współrzędnościowych systemów pomiarowych oraz wzorcowania przestrzennych obiektów wzorcowych.
Celem Centrum Pomiarów Współrzędnościowych powołanego w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji jest tworzenie wspólnych zespołów w celu realizacji projektów badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii, podejmowanie wspólnych inicjatyw będących połączeniem nauki i praktyki przemysłowej, wdrażanie rozwiązań metrologicznych u przedsiębiorców będących efektem zorganizowanych projektów, popularyzacja problematyki metrologicznej.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

sladek@mech.pk.edu.pl, 12 374 32 38,

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK

Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków

 

www.lmw.mech.pk.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook