IATI

Centrum Projektowania i Wykonywania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Polimerowych Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Projektowania i Wykonywania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw Polimerowych funkcjonuje na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego w Bydgoszczy. Powstało w ramach projektu powołującego Regionalne Centrum Innowacyjności przy UTP w Bydgoszczy finansowanego z EFRR w latach 2008-2014. Centrum stanowi kontynuację działań badawczo wdrożeniowych skupionych wokół Bydgoskiego Klastra Przemysłowego zrzeszającego środowiska naukowe i przemysłowe.

Centrum prowadzi działania w zakresie zaawansowanych technologii projektowania i wytwarzania narzędzi do przetwórstwa tworzyw, modelowania procesów przetwórstwa, modyfikacji właściwości przetwórczych i użytkowych, systemów do rozdrabniania materiałów porowatych, elastycznych i biologicznych, podnoszenia efektywności energetycznej procesów w tym recyklingu tworzyw. W pracach badawczych stosowane są m.in. oprogramowania: NX CAD/CAM (Simens), CADMOULD 3D-F i VARIMOS (Simcon), Polyflow (ANSYS). Wyposażenie Centrum umożliwia weryfikację właściwości konstrukcyjnych narzędzi w technologiach wtryskiwania (wtryskarki Engel e-victory 1100kN, Demag 500 kN, Batenfeld 350kN, narzędzia do wytwarzania próbek znormalizowanych, czujniki ciśnienia i temperatury w gniazdach formujących (Priamus)) wytłaczania (wyznaczanie charakterystyk reologicznych materiałów polimerowych) a także wykonywania wytworów rozdmuchiwanych. Wyposażenie stanowią m.in. maszyna wytrzymałościowa Z030, młot udarowy, plastometr Aflow (Zwick/Roell), spektrofotometr, komory klimatyczne i urządzenia peryferyjne, dozujące, nagrzewająco-chłodzące. Centrum wyposażone jest także w maszyny do recyklingu materiałów  polimerowych i biologicznych  (wyznaczanie sił i momentów, temperatury i masy), laserowy miernik wielkości cząstek Analysette 22 Nanotec. W ramach inżynierii odwrotnej stosowany jest  skaner optyczny 3D Atos II Triple Scan firmy GOM z drukarkami 3D.

Badania prowadzone w Centrum umożliwiają analizę złożonych procesów przetwórstwa tworzyw, (wtryskiwania, wytłaczania, wytłaczania z rozdmuchiwaniem, termoformowania, rozdrabniania) z możliwością oceny zjawisk reologicznych zachodzących w narzędziach badawczych a także efektów modyfikacji właściwości przetwórczych i użytkowych tworzyw m.in. na skutek porowania, głównie w kierunku konstytuowania struktur lekkich.

Kierownik Centrum
Prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
Instytut Technik Wytwarzania
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Tel. 52-3408231
Fax: 523408255
E-mail biel@utp.edu.pl

Zastępca Kierownika Centrum
Dr hab. inż. Dariusz Sykutera prof. nzw. UTP
Instytut Technik Wytwarzania
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy
Al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
Tel. 52-3408224
E-mail sykutera@utp.edu.pl

Publikacje:

 • Pepliński, K.; Czyżewski, P.; Górecki, D.; Sykutera, D.; Bieliński, M.: Wybrane cechy geometryczne i wskaźniki wytrzymałościowe elementów wykonanych metodą modelowania uplastycznionym tworzywem, Polimery 2017, nr 3, s. 198-207, doi.org/10.14314/polimery.2017.198
 • Bieliński, M.; Czyżewski, P.; Kościuszko, A.: Investigation of the resistance to environmental stress crack of high density polyethylene parts, Polimery 2016, nr 11-12, 850-854, doi.org/10.14314/polimery.2016.850
 • Bieliński, M.; Czyżewski, P.: The influence of a porous sealing insert on forces and deformations occurring in a threaded connection of a polymer packaging, Polimery 2014, nr 9, 673, doi.org/10.14314/polimery.2014.673
 • Bieliński M., Muzyczuk P.: Badania cech wytrzymałościowych próbek porowatego PP podczas ściskania. Polimery 4, 56, 2011. s. 49-56. http://www.ichp.pl/polimery-bielinski-muzyczuk-ocena-wytrzymalosci-probek
 • Bieliński M, Kotewicz P.; Tworzywa Sztuczne i Chemia. Recykling i Techniki Odzysku Technologiczne aspekty recyklingu tworzyw porowatych. 2012, 2
 • Sykutera, D.; Bieliński, M.; Czyżewski, P.; Kościuszko, A.: Wtórne wykorzystywanie recyklatów kopolimerów jonomerowych E/MAA uzyskanych przez rozdrobnienie w obniżonej temperaturze, Inżynieria i Aparatura Chemiczna – 2016, t.55, nr 3, s.110-111, http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2016/2016-3/InzApChem_2016_3_110-111.pdf
 • Bieliński, M.; Czyżewski, P.: Charakterystyka badań wybranych funkcji ochronnych opakowań polimerowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna – 2012, t. 51, nr 5, s.208-210, http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2012/2012-5/InzApChem_2012_5_208-210.pdf
 • Sykutera, D.; Czyżewski, P.: Recycling abilities of thermoplastic ionomers, as examplified by Surlyn, Journal of Polish CIMAC. Selected Problems of Designing and Operating Technical Systems – 2012, 7, nr 3, s.301-308, http://www.polishcimeeac.pl/Papers3/2012/040.pdf
 • Czyżewski, P.; Bieliński, M.: Eliminowanie wad zamknięć opakowań tworzywowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, nr 2, s. 35-36, http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2009/2009-2/InzApChem_2009_2_035-036.pdf
 • Czyżewski, P.; Bieliński, M.: Modułowe formy wtryskowe, Przetwórstwo Tworzyw, 2008, nr 5, s.124-128, http://gliwice.impib.pl/images/wydawnictwa/118.pdf
 • Pepliński K., Ohla A., Bieliński M. ; Projektowanie i wytwarzanie form do wytłaczania z rozdmuchiwaniem, Przetwórstwo Tworzyw. 1, 12, 2006 (cz. 1) s.12-19, PT 2, 12, 2006(cz. 2) s. 63-70
 • Pepliński, K.; Bieliński, M.: Właściwości przetwórcze i użytkowe pojemników wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w zmiennych warunkach przetwórstwa – ocena wydajności i jakości procesu, Polimery 2009 T. 54, nr 6, s. 448-456, http://www.ichp.pl/polimery-peplinski-bielinski-wlasciwosci-
 • Pepliński, K.; Mozer, A.: Design of extrusion die for plastic profile using Ansys Polyflow software, Journal of Polish CIMAC, 6, no 3, s. 221-226, Gdańsk 2011, http://www.polishcimeeac.pl/Papers3/2011/025.pdf
 • Pepliński, K.; Mozer, A.: Comparison of bottle wall thickness distribution obtain in real manufacturing conditions and in Ansys Polyflow simulation environment, Journal of Polish CIMAC, 7, no 3, s.231-235, Gdańsk 2012. http://polishcimeeac.pl/Papers3/2012/031.pdf
 • Pepliński, K.: Assessments of the impact extrusion die gap on the quality in technical blowing product, Journal of Polish CIMAC, vol. 8, no. 3, s. 63-67, Gdańsk 2013, http://www.polishcimeeac.pl/Papers3/2013/008.pdf
 • Pepliński, K., Bieliński, M.: Prototype modular inserts to boost the cooling of mold cavities in polymer processing, Polimery 2015 T. 60, nr 11-12, s. 747-750, doi.org/10.14314/polimery.2015.747
 • Pepliński, K.: Wybrane możliwości scenariusza wytwarzania gniazd form nowej generacji dla przetwórstwa rozdmuchowego i wtryskowego tworzyw z zastosowaniem technologii addytywnych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Aspekty technologiczne i nowe trendy / redakcja: Emil Sasimowski, Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, str. 182-201, http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12903
 • Wąsicki, A.; Kościuszko, A.: DSC investigations of the Surface layer on an aged polypropylene/wood composites, Polimery, 2011, nr 5, s. 401-404, http://www.ichp.pl/polimery-wasicki-kosciuszko-badania-dsc
 • Sykutera, D.; Bieliński, M.: Selected properties of recycled polypropylene obtained from porous injection molded parts, Polimery 2014, nr 7-8, s. 602-605, doi.org/10.14314/polimery.2014.602
 • Konieczka, R.; Kałużny, W.; Sykutera D.: Drehschneiden im Prozeß der Feinzerkleinerung von Gummi, Kautschuk Gummi Kunststoffe 1997, 50, nr 9, s. 641-644,
 • Sykutera, D.: Wtryskiwanie recyklatu porowatego PVC o różnym stopniu uziarnienia. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2008, nr 5, 47, s. 42-43,
 • Sykutera, Krupiński, W., Hejnowski M., Nowak M.: Symulacja procesu wtryskiwania poliamidu 6.6. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2008, nr 5, 47, s. 44-46,
 • Sykutera, D., Hejnowski, M.: Warunki wtryskiwania tworzyw konstrukcyjnych o wysokim stopniu napełnienia, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2007, nr X/2007, Poznań, s. 255-260,
 • Sykutera, D., Hejnowski, M.: Badanie kopolimerów jonomerowych
  w recyrkulacji
  . Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2006, nr 3, 45, s. 78-79,
 • Sykutera,, Bieliński, M., Bachan, M.: Zastosowanie kopolimerów jonomerowych w przetwórstwie opakowań. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2005, nr 1-2, 44, s. 91-92,
 • Sykutera, Paliwoda J.: Wtryskiwanie polistyrenu z proszkiem gumowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2005, nr 3, 44, s. 80-81,
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook