Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to nowoczesny uniwersytet techniczny, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego.
Odzwierciedleniem wyjątkowego potencjału Akademii Górniczo-Hutniczej jest szeroki zakres prowadzonych badań, których rezultaty pozwalają na opracowywanie innowacyjnych produktów i technologii. Markę AGH tworzą przede wszystkim osiągnięcia w zakresie nowoczesnych technologii informacyjnych. Uczelnia jest znana jako silny ośrodek w naukach fizycznych i w obszarach szeroko rozumianej energetyki, poszukiwania i przetwarzania surowców mineralnych, mechatroniki, automatyki i robotyki. Intensywnie rozwijane są także badania związane z nowymi materiałami oraz inżynierią biomedyczną.

 

Mocna pozycja Akademii przejawia się poprzez współpracę z wieloma branżami przemysłu, a także udział w krajowych oraz międzynaro¬dowych konsorcjach naukowo-przemysłowych, takich jak m.in.: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, KIC „InnoEnergy” (AGH koordynuje prace polskiego węzła CC Poland Plus), czy też KIC
w obszarze „Raw Materials”.

Rozwój nowych kierunków badawczych zapewnia świetna infrastruktura, w tym blisko 680 nowoczesnych laboratoriów, a także liczne inwestycje takie jak m.in.: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Centrum Informatyki czy Centrum Ceramiki. Kończymy również budowę Centrum Energetyki – największej inwestycji w historii uczelni. Centrum będzie także największym laboratorium branżowym w Polsce. W 2014 r. Akademia podpisała umowę na dostawę najpotężniejszego superkomputera w historii Polski – „Prometheusa”. Będzie on cztery razy mocniejszy niż słynny „Zeus” – do tej pory najlepszy komputer w Europie Środ¬kowo-Wschodniej.

Ostatnie sukcesy – takie jak I miejsce wśród polskich szkół wyższych w ilości zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznana AGH w 2013 r. za szczególną aktywność w dziedzinie promocji wynalazczości na arenie międzynarodowej – to efekty indywidualnej i zespołowej pracy najwyższej klasy specjalistów pracujących w AGH.

Strona www www.agh.edu.pl
E-mail kontakt@iati.pl
Adres Al. Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Telefon (0-12) 617 47 42
Fax (0-12) 617 20 02

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook