Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska to nowoczesna uczelnia techniczna z 95-letnią tradycją,
o dużym doświadczeniu w zakresie zarządzania własnością intelektualną i szeroką współpracą z przemysłem, z uwzględnieniem komercjalizacji osiągnięć włącznie. Przy wdrażaniu wyników badań uczestniczą Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii (CIRiTT PP), Dział Spraw Naukowych oraz Rzecznik Patentowy. Procesy te wpiera
3 brokerów innowacji.
W okresie 2010-2012 Politechnika Poznańska uzyskała 131 praw wyłącznych
na wynalazki, utrzymuje w mocy 21 patentów oraz zgłosiła ponad 250 kolejnych, w tym wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Innowacje opracowane przez naszych naukowców zdobywają liczne nagrody na międzynarodowych wystawach i targach, m.in. IWIS, Inventions Geneva, Brussels Innova, Międzynarodowych Targach Wynalazków
w Seulu, iENA, Concours Lépine oraz MTP w Poznaniu.
Obszerna baza ofert Politechniki Poznańskiej dostępna jest na stronie internetowej Wielkopolskiej Platformy Innowacyjnej, wykonanej w ramach projektu Program Wspierania Projektów Innowacyjnych realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Poznania oraz siedmioma poznańskimi szkołami wyższymi i instytucjami naukowo-badawczymi.
Realizację projektów, szczególnie tych ukierunkowanych na wdrożenia
i komercjalizację, koordynują specjaliści Działu Spraw Naukowych Politechniki Poznańskiej. Obecnie realizowanych jest przeszło 100 projektów badawczych NCN, 10 programów stypendialnych MNiSW, prawie 30 projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach Funduszy Strukturalnych (w tym 13 PO IG, 14 PO KL), a także 14 z 7 PR UE i 112 innych przedsięwzięć (w tym 13 PBS, 8 Innotech z NCBiR). Ponadto w 2012 r. podjęto ponad 200 tematów badawczych w ramach działalności statutowej, około 70 w ramach badań własnych oraz wykonano szereg zleceń bezpośrednio z przemysłu.
Politechnika Poznańska posiada bardzo dobrą, na poziomie światowym, infrastrukturę lokalową i naukowo-badawczą skupioną głównie na terenie Kampusu Piotrowo, który
w ostatnich latach uzupełniły 3 nowoczesne kompleksy: Centrum Wykładowe i Biblioteka, Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii oraz Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej. Na stronach internetowych uczelni można zapoznać się
z katalogami najnowszej aparatury poszczególnych wydziałów, stanowiących atrakcyjną ofertę do współpracy z gospodarką.

Strona www www.put.poznan.pl/
E-mail
Adres Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook