IATI

Akademia Pożarnicza

Akademia Pożarnicza wykonuje zadania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego i jest wiodącą jednostką w obszarze inżynierii bezpieczeństwa w specjalnościach: bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo cywilne.

Warto podkreślić, że APoż kultywuje bogatą 75-letnią tradycję szkolnictwa pożarniczego, a w obecnym czasie prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, przeciwpożarowych systemów zabezpieczeń sprzętu pożarniczego i ratowniczego, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony ludności.

Uczelnia dysponuje nowoczesną infrastrukturą badawczą, szczególnie w obszarze inżynierii bezpieczeństwa, w tym unikalnymi w skali kraju urządzeniami do badania zjawisk spalania i wybuchu oraz przerywania tych procesów. Realizowane badania są ukierunkowane na innowacyjność i wdrożenia w dziedzinie retardantów i inhibitorów spalania, środków zwalczania pożarów i skażeń, technicznych systemów zabezpieczeń, sprzętu ratowniczego, taktyki i techniki działań ratowniczych, dowodzenia na każdym szczeblu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Efektem realizacji projektów badawczych w obszarze bezpieczeństwa i obronności jest wdrażanie najnowszych narzędzi analitycznych umożliwiających podejmowanie skutecznych decyzji w obszarze bezpieczeństwa obywateli.

       Prowadzone są również badania naukowe w zakresie ochrony ludności. Uwzględniają one zmiany zachodzące w Polsce, Europie i na świecie, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz wynikające z nich potrzeby zapewnienia sprawnego i efektywnego działania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności, zarówno na wypadek sytuacji kryzysowej w czasie pokoju, jak i na wypadek działań zbrojnych. Badania korespondują z ustaleniami tzw. strategii lizbońskiej oraz ideą bolońską wspólnej, europejskiej przestrzeni badawczej i dydaktycznej.

W latach 2006-2014 uczelnia realizowała szereg projektów naukowych i badawczo – rozwojowych w tym: 

·         8 projektów w ramach 7. Programu Ramowego, 

·         2 projekty w ramach Funduszy Strukturalnych finansowanych z Programów Operacyjnych.

·         22 projekty badawczo rozwojowe, finansowane przez NCBiR.

·         6 innych projektów badawczych.

APoż realizuje również projekty szkoleniowe, w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej finansowane przez MSZ. W latach 2011-2014 zrealizowano 8 takich przedsięwzięć.

 

Łączna wartość ww. przedsięwzięć badawczych, w części wyłącznie dla SGSP, to kwota ok. 60 mln zł. 

Strona www www.apoz.edu.pl
E-mail erudnik@apoz.edu.pl
Adres
Telefon
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook