O nas


o_nasInstytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny instytut stworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie wyższe, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Działamy w formule konsorcjum, którego liderami są Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska. W ramach IATI współpracę podjęło 37 instytucji, w tym 22 uczelnie wyższe, 8 przedsiębiorstw i 7 niezależnych instytutów naukowo-badawczych.

 

Łączy nas wspólny cel: efektywne aplikowanie o krajowe i europejskie fundusze na innowacje i prace badawczo-rozwojowe dopasowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Jesteśmy gotowi na podjęcie nowych wyzwań w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Obejmuje je 13 Obszarów Tematycznych, odpowiadających polom badawczym zdefiniowanym w projekcie „Foresight technologiczny przemysłu – InSight 2030” (tzw. Inteligentne Specjalizacje).

Gromadzimy i porządkujemy wiedzę o zasobach naszych Partnerów: posiadanej infrastrukturze badawczej, laboratoriach, naukowcach, wiedzy i doświadczeniu. Stworzyliśmy ponad 70 wirtualnych Centrów Kompetencji. Są to swoiste inkubatory innowacji, gdyż w nich  odbywa się  bieżąca współpraca Partnerów nad pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem innowacyjnego rozwiązania, skontaktuj się z IATI (kontakt@iati.pl). Zostaniesz skierowany do odpowiedniego Centrum Kompetencji. Tam, wspólnie z zespołem specjalistów będziecie mogli pracować nad znalezieniem pożądanego rozwiązania.    

IATI w skrócie:

  • 15.07.2014 r. – podpisanie Umowy Konsorcjum przez Partnerów-Założycieli (22 instytucje, w tym 17uczelni, 3 przedsiębiorstwa i 2 instytuty badawcze)
  • Liderzy konsorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska
  • W ciągu pierwszego roku działalności do IATI przystąpiło kolejnych 15 organizacji (5 uczelni, 5 instytutów i 5 przedsiębiorstw)
  • 37 instytucji ma dziś status Partnera IATI
  • 13 Obszarów Tematycznych IATI
  • Ponad 70 Centrów Kompetencji IATI.

Partnerzy