IATI

Sukcesy IATI

Spotkania nauki z biznesem IATI Monday Business Meeting:

 

Pełna lista i tematyka spotkań PDF IATI MBM 

 

Wybrane projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez Partnerów IATI od 2014 r.

 

Pełny raport PDF – dostępny również w zakładce „Do pobrania”

 1. AMMER – Zautomatyzowana metoda pomiaru eutrofizacji wód śródlądowych z wykorzystaniem teledetekcji
 2. AUTOION – ciecze jonowe jako dodatek poprawiający właściwości eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
 3. AZON – „Atlas Zasobów Otwartej Nauki” Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl
 4. Badania i opracowanie proekologicznej technologii otrzymywania żelaza z wykorzystaniem żelazonośnych materiałów odpadowych i odpadowych tworzyw sztucznych
 5. BEWEX MIN – Praca koparek kołowych w warunkach występowania w urabianym ośrodku utworów o nadmiernych oporach urabiania jak i wtrąceń nieurabianych
 6. BioMore – New mining concept for extracting metals from deep ore deposits rusing biotechnology
 7. CleanSlag – Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi
 8. CO2SNG – Magazynowanie energii poprzez produkcję SNG z CO2 – układ metanizacji CO2 wydzielonego ze spalin
 9. CUAGWIRE – Opracowanie wysokoprzewodzących i wysokowytrzymałych rdzeni nośno-przewodzących do niskostratnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych na bazie stopów Cu-Ag
 10. CUBR I – Opracowanie energooszczędnej technologii rozdrabniania rudy miedzi dla o/ZWR Polkowice
 11. CUBR III – Opracowanie kompleksowej technologii aktywnego i pasywnego zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji wzbogacania rud metali nieżelaznych
 12. Disire – Integrated Process Control based on Distributed In-Situ Sensors into Raw Material and Energy Feedstock
 13. Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744
 14. Eco_FAS – Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi
 15. EkoRDF – Innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu gospodarki odpadami w Polsce
 16. EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC
 17. EPOS PL – System Obserwacji Płyty Europejskiej
 18. FolSil – wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek
 19. Funkcjonalny model automatu z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny żywotności żołędzi na podstawie automatycznego rozpoznawania topografii zmian mumifikacyjnych
 20. HighCopper – Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi
 21. Historia i teraźniejszość przetwarzania surowców mineralnych i ich wykorzystanie w krajach CR i PL
 22. Hydro Coal Plus – Opracowanie i demonstracja technologii hydro-otworowej dla poprawy konkurencyjności eksploatacji węgla brunatnego na świecie i ograniczenia jej wpływu na środowisko
 23. HyPremRail – Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych o podwyższonej trwałości ekspoatacyjnej uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejowego
 24. INDIRES – Oparte na danych reagowanie na wypadki / INformation Driven Incident RESponse 30
 25. INESI – Zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa w podziemnych, górniczych drogach transportowych
 26. INNOWATREAT – Innowacyjny system oczyszczania i odzysku wody ze ścieków koksowniczych z wykorzystaniem czystych technologii
 27. Intmet – Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently polymetallic, complex and low grade ores and concentrates
 28. KAM2WestPoland 2019 – Enhancing the innovation management capacity of SMEs in the area of West Poland in 2017-2018
 29. KOMTRACK – Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych
 30. LaMeForm- Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie
 31. Laserowe wspomaganie obróbki skrawaniem nadstopów i stopów tytanu stosowanych w konstrukcjach silników lotniczych
 32. MaMMa – Dostosowywanie systemu aplikacji do monitorowania, konserwacji i oceny podziemnego ekosystemu górniczego (Zarządzanie eksploatacją maszyn w kopalni)
 33. Napęd hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego
 34. NMATDRILL – materiały o strukturze nanokrystalicznej i amorficznej do konstrukcji wkładek kumulacyjnych do zastosowania w przemyśle wydobywczym
 35. Ocena zagrożeń w zbiornikach końcowych kopalń odkrywkowych podczas wypełniania ich wodą” (RAFF)
 36. Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości
 37. Opracowanie receptur uszczelniaczy akrylowych i silikonowych o podwyższonej odporności na korozję mikrobiologiczną opartych o wodne i niewodne nanodyspersje srebra
 38. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny
 39. OPTICLASS – optymalizacja klasyfikacji w hydrocyklonach w procesie wzbogacania polskich rud miedzi
 40. Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (MDM)
 41. PL-LAB2020 – Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020
 42. Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej
 43. PolFEL – Polski laser na swobodnych elektronach
 44. Pozyskanie wód pitnych oraz cieczy i substancji balneologicznych w procesie uzdatniania schłodzonych wód termalnych
 45. PRASS III – Wydajność i bezpieczeństwo obudowy zmechanizowanej. Productivity and safety of shield support.
 46. Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe
 47. ReCOVER – Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia 53
 48. RESCOOPER – Bezodpadowa technologia nowej generacji elektrod nasadkowych do zgrzewania oporowego
 49. Reducing risks from Occupational exposure to Coal Dust
 50. Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem monitorowania
 51. Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu
 52. Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego
 53. System zapewnienia spójności pomiarowej wzorców dużych rezystancji w odniesieniu do wzorca pierwotnego QHR z wykorzystaniem transferów rezystancji
 54. TRIBRAZE – Nowa innowacyjna technologia coldtribraze do wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych zawierających spoiwa na bazie srebra na drodze walcowania platerującego na zimno
 55. Układ mielenia surowców mineralnych w młynie elektromagnetycznym wraz z systemem sterowania jego pracą, zapewniający wysoką efektywność technologiczną i niską energochłonność w zastosowaniach mikro i makro-przemysłowych
 56. W kierunku gospodarki cyrkularnej – technologie odzysku wody i surowców ze ścieków oczyszczonych (SEMS)
 57. Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów – ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia
 58. Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla
 59. WODTECH – Badania skuteczności nowych technologii oczyszczania wody jako krok ku zmianie myślenia o rozwoju branży wodociągowej
 60. Wykorzystanie kwasu azotowego (III) w celu poprawy jakości ścieków oczyszczonych i bilansu energetycznego oczyszczalni ścieków
 61. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości, interaktywnych układów i głosowego interfejsu operatora w sterowaniu urządzeniami dźwigowymi
 62. Zwiększenie innowacyjności i efektywności programów ochrony zasobów genetycznych dzikich kotowatych poprzez utworzenie banku komórek i wdrożenie do praktyki metod pozaustrojowej produkcji zarodków

 

Partnerzy

Facebook