Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie jest publiczną, cywilną szkołą wyższą, która kontynuuje wieloletnią tradycję szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. Kształci na pięciu wydziałach: informatyki i telekomunikacji, inżynieryjno-ekonomicznym transportu, mechanicznym, mechatroniki i elektrotechniki oraz nawigacyjnym na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich oraz podyplomowych w języku polskim i angielskim (wybrane kierunki).

Badania naukowe

Uczelnia prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie:

 • bezpieczeństwa żeglugi i inżynierii ruchu morskiego;
 • systemów wspomagania decyzji i systemów autonomicznych, metod i narzędzi sztucznej inteligencji w systemach technicznych;
 • metod transmisji danych nawigacyjnych, automatyzacji procesów komunikacji morskiej oraz morskich systemów teleinformatycznych;
 • zastosowania systemu EGNOS w obszarze morskim;
 • skutków kolizji statków i statku z obiektami infrastruktury wodnej;
 • optymalizacji wybranych parametrów pracy i systemów pozycjonowania;
 • oceanotechniki i budowy okrętów;
 • symulacji systemów optymalizacji pracy urządzeń elektrycznych;
 • hybrydowych układów napędowych i elektroenergetycznych systemów zasilania wyspowego i okrętowego;
 • nowoczesnych prądnic energoelektronicznych i układów prądnic różnych typów;
 • eksploatacji siłowni okrętowych i układów energetycznych;
 • optymalizacji sterowania obiektami pływającymi;
 • diagnostyki maszyn i urządzeń oraz wybranych obiektów off-shore;
 • nowoczesnych materiałów kompozytowych i konstrukcyjnych;
 • olejów i paliw okrętowych;
 • zanieczyszczenia powietrza, emisji NOx i SOx;
 • zastosowania biopaliw w silnikach małych jednostek pływających;
 • transportu intermodalnego i śródlądowego;
 • inteligentnych systemów transportowych;
 • logistyki i zarządzania, procesów technologicznych;
 • hydrografii, fotogrametrii i teledetekcji;
 • geodezji, numerycznego modelowania terenu i analiz przestrzennych;

Realizacja projektów

W latach 2011-2020 w PMS realizowano 36 projektów naukowo-badawczych dofinansowanych ze źródeł krajowych (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki) na kwotę 25,5 mln zł, 27 projektów naukowo-badawczych współfinansowanych z programów międzynarodowych (Horyzont 2020, Era-Net, Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego, COST European Cooperation in Science and Technology, Fundusze Norweskie i EOG itd.) na kwotę 48 mln zł, 6 projektów z funduszy strukturalnych (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny RYBY) na kwotę 37 mln zł. Analogicznie w okresie 2011-2020 w AMS na rzecz przemysłu zrealizowano 170 zleconych prac badawczych za kwotę 8 mln zł.

Współpraca z otoczeniem

Politechnika Morska w Szczecinie aktywnie uczestniczy w kluczowych przedsięwzięciach branży morskiej. Wykonuje prace zlecone i badawcze dla polskich portów w Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu, Łebie, Policach, Szczecinie i Świnoujściu. Większość zakończonych prac badawczych dotyczyła największych polskich inwestycji morskich takich jak np.: budowa terminalu LNG w Świnoujściu i terminali paliwowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu, przebudowa toru wodnego Szczecin–Świnoujście, czy modernizacja wejścia do portu w Kołobrzegu. Uczelnia współpracuje z jednostkami naukowymi z wielu innych państw, zarówno w sferze naukowej podczas realizacji wspólnych projektów jak również w sferze edukacyjnej. Przez 10 ostatnich lat PMS nawiązała współpracę z ponad 200 instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

Zaplecze techniczne i infrastruktura badawcza

Uczelnia posiada specjalistyczne zaplecze techniczne:

 • statek szkoleniowo-badawczy Nawigator XXI,
 • statek hydrograficzny Hydrograf XXI,
 • własny dok,
 • symulatory siłowni okrętowych i nawigacyjno-manewrowe,
 • nowoczesne pracownie komputerowe oraz elektroniczne mapy,
 • autoryzowane centrum AUTOCAD.

Wyspecjalizowane laboratoria Politechniki świadczą usługi badawcze na rzecz podmiotów gospodarczych i współpracują z innymi jednostkami naukowymi wokół ustalonych wspólnie tematów:

 • Centrum Analizy Ryzyka Eksploatacji Statków,
 • Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska,
 • Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego do Przewozu Ładunków Ciekłych Laboratorium Zielona Energetyka,
 • Centrum Technologii Nawigacyjnych,
 • Laboratorium Chłodnictwa i Klimatyzacji.
 • Laboratorium Oceanotechniki,
 • Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej,
 • Laboratorium Szybkiego Prototypowania.

Działalność szkoleniowa

Politechnika prowadzi specjalistyczna szkolenia kadr morskich zgodne z międzynarodowymi standardami (Global Wind Organisation) i konwencjami (International Maritime Organisation):

 • Europejskie Centrum Szkolenia LNG
 • Szkolenia z zakresu obsługi instalacji LNG zarówno w załogach pracujących na

statkach, jak i w obsłudze lądowej terminala LNG.

 • Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
 • Szkolenia z zakresu ratownictwa morskiego, ochrony statku, ochrony przeciwpożarowej, jak również specjalistyczne kursy dla załóg zbiornikowców, chemikaliowców oraz statków pasażerskich typu ro-ro.

 

 • Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich
 • Szkolenia kwalifikacyjne na dyplomy oficerskie oraz szkolenia specjalistyczne, m.in.: dynamicznego pozycjonowania statków, żeglugi śródlądowej, pilotowe, a także w zakresie łączności i manewrowania.

 

Strona www www.pm.szczecin.pl
E-mail pm@pm.szczecin.pl
Adres Wały Chrobrego 2,
Szczecin
Telefon +48 91 48 09 305
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook