Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie jest publiczną, cywilną szkołą wyższą, która kontynuuje wieloletnią tradycję szkolnictwa morskiego w regionie Pomorza Zachodniego. Kształci na trzech wydziałach (mechanicznym, nawigacyjnych i inżynieryjno-ekonomicznym transportu) na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i angielskim.
Do jej głównych zadań należą:
• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych i ekonomicznych oraz realizacja krajowych i międzynarodowych projektów w szczególności w obszarach:

 Bezpieczeństwo żeglugi
 Diagnostyka maszyn i urządzeń oraz wybranych obiektów off-shore
 Optymalizacja wybranych parametrów pracy i systemów pozycjonowania
 Skutki kolizji statków i statku z obiektami infrastruktury wodnej
 Zastosowanie systemu EGNOS w obszarze morskim
 Symulacje systemów optymalizacji pracy urządzeń elektrycznych
 Eksploatacja siłowni okrętowych i układów energetycznych
 Nowoczesne materiały kompozytowe i konstrukcyjne
 Oleje i paliwa okrętowe
 Zanieczyszczenie powietrza, emisja NOx i SOx
 Zastosowanie biopaliw w silnikach małych jednostek pływających
 Transport intermodalny i śródlądowy
 Inteligentne systemy transportowe
 Logistyka i zarządzanie
 Geodezja, nawigacja, hydrografia

• specjalistyczne szkolenie kadr morskich zgodne z międzynarodowymi standardami (Global Wind Organisation) i konwencjami (International Maritime Organisation), podnoszenie kwalifikacji załóg statków floty morskiej, rybackiej i śródlądowej, oraz pracowników służb związanych z sektorem gospodarki eksploatacyjnych, armatorskich i portowych.
Doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych z programów:
• Baltic Sea Region, South Baltic, Intelligent Energy Europe, Interreg, EURATOM, Norweski Mechanizm Finansowy, Bonus-185, Era Net Transport.
Doświadczenie w realizacji prac zleconych dla:
• Europejskiej Agencji Kosmicznej;
• portów w Kołobrzegu, Szczecinie, Świnoujściu, Łebie, Policach i Gdańsku (większość prac badawczych dotyczyła największych polskich inwestycji morskich takich jak np.: terminal LNG w Świnoujściu, budowa terminali paliwowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu, przebudowa toru wodnego Świnoujście – Szczecin).
Doświadczenie w komercjalizacji wyników badań i współpracy z biznesem:
• własna spółka kapitałowa;
• utworzone spółki spin-off i spin-out;
• współpraca z firmą Bilfinger Crist Offshore, Polskie LNG SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, firmami zrzeszonymi w Zachodniopomorskim Klastrze Morskim.
Zaplecze i infrastruktura:
• statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, własny dok;
• ośrodki szkoleniowe (Europejskie Centrum Szkolenia LNG, Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego, Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich, Morski Ośrodek Szkoleniowy);
• laboratoria dydaktyczne i badawcze silników i urządzeń siłowni okrętowych;
• symulatory siłowni okrętowych i nawigacyjno-manewrowy, silniki, kokpity sterownicze;
• elektroniczne mapy oraz pracownie komputerowe;
• autoryzowane centrum AUTOCAD.

Strona www www.am.szczecin.pl
E-mail rb@am.szczecin.pl
Adres Wały Chrobrego 2,
Szczecin
Telefon (0-91) 48 09 305
Fax

Lokalizacja

Partnerzy

Facebook