IATI

Przetwórstwo metali i kompozytów metalicznych Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Kompetencji Przetwórstwa Metali i Kompozytów Metalicznych prowadzi, w ramach  Instytutu Metali Nieżelaznych, działalność badawczo-rozwojową w obszarze przetwórstwa i inżynierii materiałowej metali.  Główne kierunki tej działalności obejmują

– w aspekcie technologicznym:

 • wykorzystanie i rozwój technologii metalurgii proszków do wytwarzania funkcjonalnych materiałów  kompozytowych  i nanokompozytów
 • przetwórstwo proszków oraz wytwarzanie warstw i pokryć funkcjonalnych
 • wykorzystanie i rozwój technologii intensywnej deformacji plastycznej do kształtowania struktury i własności stopów i kompozytów metalicznych.
 • rozwój technologii ciekłofazowych do wytwarzania stopów i kompozytów
 • wykorzystanie i rozwój technologii ultraszybkiego schładzania do wytwarzania materiałów amorficznych i nanokrystalicznych magnetycznie miękkich i lutowniczych.
 • wytwarzanie kompozytowych materiałów magnetokalorycznych

– w aspekcie materiałowym:

 • metaliczno-ceramiczne materiały stykowe (srebrowe, bezsrebrowe), półprzewodnikowe kompozyty termoelektryczne i piezoelektryczne  (z uwzględnieniem substytucji),
 • powłoki aktywne biologicznie oraz twarde warstwy żaroodporne,
 • nowe lutowia twarde Zn-Al., Ti-Cu-Ni (urządzenia klimatyzacji, motoryzacja),
 • druty i taśmy warstwowe przewodowe, konstrukcyjne i lutownicze,
 • stopy i kompozyty na bazie miedzi, cynku, aluminium i magnezu (odlew ciągły i półciągły)
 • warstwy i pokrycia ochronne na stopach aluminium,
 • materiały anodowe do chemicznych źródeł pradu,
 • taśmy i rdzenie magnetycznie miękkie do zastosowań w elektrotechnice i elektronice, w grzejnictwie indukcyjnym,
 • spoiwa amorficzne (m.in. dla motoryzacji),
 • kompozyty magnetokaloryczne do urządzeń klimatyzacyjnych (kierunek: obniżenie udziału pierwiastków krytycznych).

Centrum posiada mocne zaplecze badawcze i technologiczne w 3 zakładach naukowo-badawczych Instytutu:

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów,

Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych,

Zakład Materiałów Funkcjonalnych

oraz w oddziałach Instytutu:

Oddział Metali Lekkich w Skawinie i Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu.

Kadra specjalistów- naukowców i nowoczesne wyposażenie wymienionych jednostek Instytutu tworzy silny potencjał badawczo-rozwojowy, decydujący o potencjale Centrum.

Dr inż. Barbara Juszczyk, Instytut Metali Nieżelaznych,

44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5

tel.: 32 238 0552

e-mail barbaraj@imn.gliwice.pl

Projekty realizowane przez IMN-CK „Przetwórstwo Surowców Mineralnych”/OT 8

w roku 2017, w ramach programu sektorowego CuBr

 

 1. Innowacyjna technologia przygotowania rudy miedzi do flotacji z wykorzystaniem wysokoenergetycznych technik rozdrabniania

HIENGT

Konsorcjum:

Instytut Metali Nieżelaznych – lider, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN , Politechnika Warszawska – Wydział Inżynierii Produkcji

 

 1. Optymalizacja klasyfikacji w hydrocyklonach w procesie wzbogacania polskich rud miedzi – OPTICLASS

Konsorcjum:

Akademia Górniczo-Hutnicza – lider,   Instytut Metali Nieżelaznych

 

 1. Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania polskich rud miedzi – HighCopper

Konsorcjum:

Politechnika Wrocławska – lider, IMN, WCB -EIT+, AGH, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe , Politechnika Gdańska

 

 1. Opracowanie innowacyjnego rozwiązania technologicznego do procesu odmiedziowania żużla w procesie zawiesinowego otrzymywania miedzi – CleanSlag

Konsorcjum:

Instytut Metali Nieżelaznych – lider, AGH, Politechnika Śląska

 

 

 1. Projekt międzynarodowy w ramach inicjatywy KIC – Knowledge and Innovation Community for Raw Materials:

 

Technology for recovery of indium, germanium and tin from lead bearing alloys generated in zinc refinement for direct implementation in industrial practice – RIGaT

 

 

Publikacje naukowe pracowników IMN – CK „Przetwórstwo Surowców Mineralnych”/OT 8 w czasopiśmie „Rudy I Metale Nieżelazne – Recykling” w roku 2016 i 2017.

Usuwanie arsenu w postaci skorodytu metodą bezciśnieniowa, Z, Szołomicki, A. Chmielarz, J.Piwowońska, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 2

Hydrometalurgiczny recykling akumulatorów Ni-MH i Li-ion, K. Becker, A. Chmielarz, M. Pokora, Z. Szołomicki i inni, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 6,

Bilans cieplny procesu przerobu żużli poołowiowych w piecu TSL, E. Kolczyk, Z. Miczkowski, R. Prajsnar , Rudy i Metale, R61, 2016, nr 2

Technologia przerobu ołowiu bizmutowego na ołów surowy i stop Pb-Bi o zawartości powyżej 10% mas. Bi, A. Cybulski, R. Prajsnar, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 7

Sposoby obniżenia zawartości srebra w katodach miedzianych otrzymywanych w procesie elektrolizy miedzi, J. Niedbała, D. Kopyto, W. Baranek, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 10

Zastosowanie związków renu w katalizie, J. Malarz, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Ciszewski, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 10

Rozwój światowych technologii odzysku renu, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, D. Kopyto, M. Ciszewski, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 10

Usuwanie arsenu w postaci skorodytu z wybranego materiału arsenonośnego metodą bezciśnieniową – skala ¼ techniczna, Z. Szołomicki, A. Chmielarz, J. Piwowońska, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 11

Odzysk molibdenu ze złomów metodami hydrometalurgicznymi, D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, G. Wroński, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 11

Odzysk miedzi z roztworów trawiących stosowanych w produkcji obwodów drukowanych. Cz. I: ekstrakcjajonowymiennajonów miedzi z roztworów chlorkowych, L. Gotfryd, D. Kopyto, G. Pietek, W. Baranek, K. Leszczyńska-Sejda, Rudy i Metale, R61, 2016, nr 12

Odzysk miedzi z roztworów trawiących stosowanych w produkcji obwodów drukowanych. Cz. II:elektrowydzielanie miedzi, D. Kopyto, L. Gotfryd, W. Baranek, G. Pietek, K. Leszczyńska-Sejda,

Rudy i Metale, R62, 2017, nr 1
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook