IATI

Centrum Technologii (Bio)Kompozytów Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Technologii (Bio)Kompozytów (CTB), którego koordynatorem jest Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Mechatroniki (prof. A. Błędzki) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), działa w obszarze OT3 – Zaawansowane Systemy Wytwarzania i Materiały:

 • BIO – inżynieria bioproduktów
 • AGRO – agrotechnika, rolnictwo
 • TECH – nowe techniki wytwarzania materiałów, w tym także w oparciu o (bio)nanotechnologię

Realizowane są działania skupione wokół obszarów badawczych związanych z Nowoczesnymi Biotechnologiami Przemysłowymi i Zieloną Biogospodarką:

 • zaawansowane (bio)kompozyty i systemy wytwarzania
 • surowce bioodnawialne
 • (bio)nanotechnologia i (bio)nanokompozyty
 • produkty i urządzenia przyjazne środowisku

biokompozyty

Partnerzy CTB:

 • Zespoły ZUT:
 • Biotechnologii i Materiałów Opakowaniowych
  dr hab. inż. A. Bartkowiak Kontakt
 • Inżynierii Materiałowej – prof. dr hab. inż.
  Rosłaniec Kontakt
 • Technologii Materiałów Polimerowych – prof. dr hab. inż. T. Spychaj Kontakt
 • Kompozytów i Biokompozytów – prof. dr hab. inż.
  Błędzki Kontakt
 • Technologii Maszyn i Mechatroniki – dr hab. inż.
  Pajor, prof. ZUT Kontakt
 • Instytuty Branżowe:
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
   Kontakt
 • Instytut Technologii Drewna – dr hab. Maria Władyka-Przybylak prof. ITD Kontakt
 • Główny Instytut Górnictwa – dr inż. H. Rydarowski Kontakt
 • Instytut Obróbki Plastycznej – dr hab. inż.
  Wiśniewska-Weinert, prof. IOP Kontakt
 • Zespoły uczelniane:
 • Robotyki i Mechaniki – prof. dr hab. inż. Uhl, AGH Kontakt
 • Mechaniki i Inżynierii Materiałowej – dr hab. inż. J. Kaleta, prof. PWr Kontakt
 • Inżynierii i Technologii Polimerów – prof. dr hab. inż. J. Pigłowski, PWr Kontakt
 • Tworzyw Sztucznych – prof. dr hab. inż.
  Sterzyński, PP Kontakt
 • Technologii Mechanicznej – dr hab. inż.
  Staniek, prof. PP Kontakt
 • Monitorowania i Optymalizacji Procesów Produkcyjnych – prof. dr hab. inż. W. Kacalak, PK Kontakt
 • Techniki Motoryzacyjnej – dr hab. inż. K. H. Bielefeldt, prof. UZ. Kontakt

Członkowie Centrum Technologii (Bio)Kompozytów posiadają wykwalifikowaną kadrę (415 pracowników naukowych i 210 technicznych) specjalizujących się w: przetwórstwie materiałów polimerowych, nanotechnologii, systemach wytwarzania zaawansowanych biokompozytów oraz produktów i urządzeń przyjaznych środowisku, surowcach bioodnawialnych  oraz mają nowoczesną infrastrukturę i aparaturę badawczą.

Centrum Technologii (Bio)Kompozytów jest otwarte na współpracę, zawiązywanie partnerstw naukowo-przemysłowych oraz poszukiwanie nowych podobszarów badawczych.

 

Koordynator / Kierownik CTB:  prof. dr hab. inż. Andrzej K. Błędzki dr h.c.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Instytut Inżynierii Materiałowej

Al. Piastów 19

70-310 Szczecin

tel. (91) 449 44 11, fax (91) 449 4356

e-mail: Andzej.Bledzki@zut.edu.pl

 

Osoba do kontaktu:

dr inż. Magdalena Urbaniak

tel. (91) 449 45 74

e-mail: Magdalena.Urbaniak@zut.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook