IATI

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych POLYGENIUS Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych POLYGENIUS, działające w Obszarze Tematycznym Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały, zostało utworzone w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.


Partnerami Centrum kompetencji POLYGENIUS są uznane w kraju i zagranicą jednostki naukowe: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Partnerzy Konsorcjum dysponują wysoce wykwalifikowanym i utytułowanym personelem oraz najnowszymi urządzeniami do rozwijania technologii w zakresie szeroko rozumianej chemii i technologii polimerów.


Podstawowym zadaniem Centrum Kompetencji jest umocnienie współpracy między jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i przemysłowymi. W szczególności działania centrum będą ukierunkowane na rozwój badań naukowych, wdrożeń nowoczesnych technologii i produktów oraz szkoleń w zakresie chemii i technologii polimerów.


Konsorcjum POLYGENIUS, jako Centrum Kompetencji działające w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), swoją działalność skupia na wszystkich obszarach działalności dotyczących chemii i technologii polimerów.


Obszary szczególnego zainteresowania Konsorcjum POLYGENIUS to:

  • projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania i/lub modyfikacji różnorodnych tworzyw polimerowych do zastosowań typowych (m.in. materiały konstrukcyjne, powłoki, kleje) i specjalnych (m. in. biomateriały, nanokompozyty);
  • optymalizacja procesów przetwórstwa tworzyw polimerowych termoplastycznych, termo- i chemoutwardzalnych, w tym kompozytów, nanokompozytów, tworzyw oksybiodegradowalnych;
  • charakteryzowanie i ocena właściwości reologicznych, mechanicznych, termicznych, palności, odporności na starzenie, właściwości powierzchniowych tworzyw polimerowych itp.;
  • wykorzystanie technologii informatycznych do:

– modelowania reakcji chemicznych, procesów fizykochemicznych i projektowania syntez,
– symulacji i projektowania systemów technologii chemicznej,
– optymalizacji komputerowej konstrukcji wyrobów i procesów wytwarzania produktów,
– tworzenia baz danych dla produktów chemicznych spełniających wymagania Komisji IUPAC;

  • wytwarzanie i ocena jakości materiałów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, maszynowym, w elektrotechnice, budownictwie i opakowalnictwie;
  • inżynieria procesowa i organizacja produkcji w celu optymalizacji procesów wytwarzania realizowanych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym, spożywczym i farmaceutycznym;
  • rozwój technologii stosowanych w przemyśle tworzyw polimerowych w kierunku bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów produkcji oraz unowocześniania i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych;
  • szkolenie kadry inżynierskiej z zakresu technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej w celu podnoszenia kwalifikacji przez aktualizację wiedzy.

Instytucja (lider)


Kierownik Centrum kompetencji POLYGENIUS:

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
e-mail: hgal@prz.edu.pl
tel./fax (0 17) 854 36 55

Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook