IATI

Centrum Dziedzictwa Historycznego i Zabytków Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Dziedzictwa Historycznego i Zabytków zostało zainicjowane przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na bazie prowadzonych na tych wydziałach badań dziedzictwa kulturowego w oparciu o nauki ścisłe i techniczne. Prowadzone  obecnie badania obejmują m.in.  obrazowanie rozkładów charakterystycznych pierwiastków w dziełach sztuki oraz profilowanie głębokościowe metodami fluorescencji rentgenowskiej,  analizy składu pierwiastkowego zanieczyszczeń pyłowych  w obiektach historycznych, badania archeometryczne materiałów ceramicznych i szklanych. Prace te są prowadzone w ścisłej współpracy z polskimi  i zagranicznymi instytucjami muzealnymi. Celem centrum jest  poszerzenie zakresu badań, umocnienie i koordynacja  współpracy z instytucjami muzealnymi, wymiana doświadczeń oraz popularyzacja metod badawczych i wyników badań w społeczeństwie.

Kierownik Centrum: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

AGH University of Science and Technology
Faculty of Physics and Applied Computer Science
al. Mickiewicza 30
Pl-30-059 Krakow, Poland
tel. +48 12 617 2959
fax: +48 12 634 0010
e-mail: W.Dabrowski@ftj.agh.edu.pl

Publikacje

 1. Zielińska, W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, P. Wiącek, P. Wróbel
  X-ray fluorescence imaging system for fast mapping of pigment distributions in cultural heritage paintings.
  Journal of Instrumentation, JINST 8 (2013) P10011 Link
 2. Zielińska, W. Dąbrowski, T. Fiutowski, B. Mindur, P. Wiącek
  X-ray based imaging of hidden painting layers using a 2D position sensitive gaseous detector.
  5th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage, 14-17 May 2014, Krakow, Poland Link
 3. Dąbrowski, T. Fiutowski, P. Frączek, S. Koperny, M. Lankosz, A. Mendys, B. Mindur, K. Świentek, P. Wiącek and P.M. Wróbel
  Application of GEM-based detectors in full-field XRF imaging.
  Journal of Instrumentation 2016 JINST 11 C12025 Link
 4. Mindur, T. Fiutowski, P. Frączek, S. Koperny, M. Lankosz, A. Mendys, A. Sikorska, K. Świentek, P. Wiącek, P. M. Wróbel, W. Dąbrowski
  Development Progress Of The Macro-XRF Scanner For Historical Objects Investigation.
  6th Meeting X-ray and other techniques in investigations of the objects of cultural heritage, Kraków, 19-21.05.2016 Link
 5. Mendys, T. Fiutowski, P. Frączek, S. Koperny, M. Lankosz, B. Mindur, K. Świentek, P. Wiącek, P. Wróbel, W. Dąbrowski
  Obrazowanie dzieł sztuki metodą fluorescencji rentgenowskiej – postępy w rozwoju nowej techniki.
  Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków XVI, Warszawa, 1-2.12.2016 Link

Dominika Zabiegaj, Barbara SZALA, Elżbieta GREINER-WRONOWA
Corrosion stratifications on glass jewellery excavated beneath the market square in Kraków, Poland
Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 2014 vol. 40 no. 2, s. 233–240. http://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/617/996

Elżbieta GREINER-WRONOWA, Dominika Zabiegaj, Paolo Piccardo
Glass-metal objects from archaeological excavation : corrosion study
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 2013 vol. 113 issue 4, s. 999
http://vls2.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer&journal=09478396&issue=v113i0004&article=999_gofaecs&form=pdf&file=file.pdf

Barbara SZALA, Elżbieta GREINER-WRONOWA, Paolo Piccardo, Monika KWAŚNIAK-KOMINEK, Tomasz BAJDA
Influence of environment on the corrosion of glass-metal connections
Applied Physics. A, Materials Science & Processing, 2014 vol. 116 issue 4, s. 1627–1635. http://link.springer.com/article/10.1007/s00339-014-8483-3/fulltext.html

 1. GREINER-WRONOWA, P. Świt
  The influence of selected organic compounds on the corrosion of historical glass based on their state of preservation
  Acta Physica Polonica. A, 2016 vol. 130 no. 6, s. 1406–1414
  https://goo.gl/98oV4S

Songul Akbulut, Barbara Krupińska, Anna Worobiec, Ugur Cevik, Halim Taskin, Rene van Grieken, Lucyna SAMEK, Ewa Wiłkojć
Gross alpha and beta activities of airborne particulate samples from Wawel Royal Castle Museum in Cracow, Poland
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,2013 vol. 295 issue 2, s. 1567–1573
http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer&journal=02365731&issue=v295i0002&article=1567_gaabaorcmicp&form=pdf&file=file.pdf

 

 

Realizowane projekty

Metoda nieinwazyjnego obrazowania rozkładu pierwiastków do badań dzieł sztuki – DET-ART

Konsorcjum:     Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Muzeum Narodowe w Krakowie
Finansowanie:    NCBiR, program PBS3
Okres realizacji: 2015-2018
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook