IATI

Centrum Inżynierii Powierzchni Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Dotychczasowa działalność Centrum Inżynierii Powierzchni na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy:

1.Współpraca z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie opracowania technologii otrzymywania warstw tlenku tytanu i azotku tytanu o określonym składzie chemicznym i barwie, metodami ablacji laserowej.

2.Otrzymywanie warstw TiOx i TiNx metodą naparowania w ultrawysokiej próżni i metodą rozpylania jonowego w Laboratorium Inżynierii Powierzchni UTP.

3.Analiza właściwości  optycznych warstw tlenków tytanu i azotku tytanu w Centrum Inżynierii Powierzchni w celu określenia korelacji pomiędzy grubością warstw TiOx i TiNx a barwą.

4. Badania topografii powierzchni warstw TiOx i TiNx metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM), mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz mikroskopii konfokalnej.

 1. Analiza składu chemicznego warstwy wierzchniej TiOx i TiNx metodami spektroskopii fotoelektronowej.
 1. Sporządzanie profili wgłębnych składu chemicznego metodą jonowego rozpylania warstwy wierzchniej TiOx i TiNx.

 

Planowana w roku 2017 działalność Centrum Inżynierii Powierzchni na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy:

1.Kontynuacja współpracy z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie opracowania technologii otrzymywania warstw tlenku tytanu i azotku tytanu (przygotowanie wspólnych projektów).

2.Współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w zakresie badania składu chemicznego warstwy wierzchniej materiałów kompozytowych.

3.Otrzymywanie warstw TiOx i TiNx metodą naparowania w ultrawysokiej próżni i metodą rozpylania jonowego w Laboratorium Inżynierii Powierzchni UTP.

 1. Analiza właściwości optycznych stosowanych w lotnictwie materiałów kompozytowych.
 1. Badania topografii i składu chemicznego powierzchni stosowanych w lotnictwie materiałów kompozytowych.

dr hab.inż Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Marek Trzciński

marekt@utp.edu.pl

Projekty

 1. Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, EEA and Norway Grants Fund, Partnerzy: NTNU – Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Kierownik: Prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk, Czas realizacji projektu: 13.06.2017 – 20.11.2017

Publikacje

 1. J. Antończak, Ł. Skowroński, M. Trzcinski, V.V. Kinzhybalo, Ł.K. Łazarek, K.M. Abramski, „Laser-induced oxidation of titanium substrate: Analysis of the physicochemical structure of the surface and sub-surface layers”, Applied Surface Science 325 (2015) 217-226
 2. Sobaszek, Ł. Skowroński, R. Bogdanowicz, K. Siuzdak, A. Cirocka, P. Zięba, M. Gnyba, M. Naparty, Ł. Gołuński, P. Płotka – „Optical and electrical properties of ultrathin transparent nanocrystalline boron-doped diamond electrodes”, Optical Materials 42 (2015) 24-34
 3. Wróbel, T. Stefaniuk, M. Trzcinski, A.A. Wronkowska, A. Wronkowski, T. Szoplik, „Ge wetting layer increases ohmic plasmon losses in Ag film due to segregation”, ACS Applied Materials & Interfaces 7 (17) (2015) 8999-9005
 4. Stefaniuk, P Wróbel, A.A. Wronkowska, A. Wronkowski, M. Trzcinski, E. Górecka, T. Szoplik, „Localized Plasmon Resonances on Grains in Smooth Ag Films” – materiały konferencyjne: Transparent Optical Networks (ICTON), 2015, Proc. 17th International Conference on Transparent Optical Networks (DOI: 10.1109/ICTON.2015.7193633)
 5. Balcerowska-Czerniak, A. Dittmar-Wituski, T. Hiller and A. Bukaluk – “Efficiency of chemometric methodology for characterization of In/CuPc films on HOPG and InSb based on ultraviolet photoelectron spectra”, Inżynieria Materiałowa 5 (213), (2016) 233-239
 6. Balcerowska-Czerniak, B.Kupcewicz – “Score-based Quantitative Principal Component Analysis with application to the study of active pharmaceutical ingredients based on attenuated total reflection Fourier-transform-infrared spectra”, Journal of Chemometrics, Version of Record online: 28 DEC 2016 | DOI: 10.1002/cem.2863
 7. Łęcka, A. Antończak, B. Szubzda, M. Wójcik, B. Stępak, P. Szymczyk, M. Trzcinski, M. Ozimek, K. Abramski, „Effects of laser-induced oxidation on the corrosion resistance of AISI 304 stainless steel”, Journal of Laser Applications 28 (2016) 032009-1 – 032009-9
 8. Derkowska-Zielinska, O. Krupka, V. Smokal, A. Grabowski, M. Naparty, Ł. Skowronski – “Optical properties of disperse dyes doped poly (Methylmethacrylate)” Molecular Crystals and Liquid Crystals 639 (2016) 1-7
 9. Derkowska-Zielinska, E. Mateuszuk, Ł. Skowronski, T. Kozlowski, O. Krupka, V. Smokal, O. Kolendo – Optical properties of diarylethylene polymers, Transparent Optical Networks (ICTON) 2016, 1-4
 10. Bukaluk, K. Okulewicz, M. Trzcinski, A. Dittmar-Wituski – „Investigation of silver growth and surface diffusion on polycrystalline tungsten surface” w Antonio Bianconi, Augusto Marcelli – „Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures”, 284-6, Superstripes Press, Rome, ISBN978-88-6683-059-7
 11. Ł. Skowroński, A.A. Wachowiak, K. Zdunek, M. Trzcinski, M.K. Naparty, „TiO2-based decorative coatings deposited on the AISI 317L stainless steel and glass using an industrial scale magnetron”, Thin Solid Films 627 (2017) 1-8
 12. Ciesielski, Ł. Skowroński, M. Trzcinski, T. Szoplik, „Controlling the optical parameters of self-assembled silver films with wetting layers and annealing”, Applied Surface Science 421 (2017) 349-356
 13. Derkowska-Zielinska, K. Strzalkowski, Ł. Skowronski, J. Zakrzewski, M. Pawlak, F. Firszt, “Correlation between optical and thermal properties in ZnMgSe solid solutions”, Materials Chemistry and Physics 186 (2017) 541-545
 14. Balcerowska-Czerniak, B. Kupcewicz, Score-based quantitative principal komponent analysis with application to the study of active pharmaceutical ingredient based on attenuated Total reflection Fourier-transform infrared spectra, Journal of Chemometrics (2017), 31, 2863
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook