IATI

Centrum Inżynierii Powierzchni Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Dotychczasowa działalność Centrum Inżynierii Powierzchni na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy:

1.Współpraca z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie opracowania technologii otrzymywania warstw tlenku tytanu i azotku tytanu o określonym składzie chemicznym i barwie, metodami ablacji laserowej.

2.Otrzymywanie warstw TiOx i TiNx metodą naparowania w ultrawysokiej próżni i metodą rozpylania jonowego w Laboratorium Inżynierii Powierzchni UTP.

3.Analiza właściwości  optycznych warstw tlenków tytanu i azotku tytanu w Centrum Inżynierii Powierzchni w celu określenia korelacji pomiędzy grubością warstw TiOx i TiNx a barwą.

4. Badania topografii powierzchni warstw TiOx i TiNx metodami skaningowej mikroskopii tunelowej (STM), mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz mikroskopii konfokalnej.

  1. Analiza składu chemicznego warstwy wierzchniej TiOx i TiNx metodami spektroskopii fotoelektronowej.
  1. Sporządzanie profili wgłębnych składu chemicznego metodą jonowego rozpylania warstwy wierzchniej TiOx i TiNx.

 

Planowana w roku 2017 działalność Centrum Inżynierii Powierzchni na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym (UTP) w Bydgoszczy:

1.Kontynuacja współpracy z Wydziałem Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w zakresie opracowania technologii otrzymywania warstw tlenku tytanu i azotku tytanu (przygotowanie wspólnych projektów).

2.Współpraca z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 w zakresie badania składu chemicznego warstwy wierzchniej materiałów kompozytowych.

3.Otrzymywanie warstw TiOx i TiNx metodą naparowania w ultrawysokiej próżni i metodą rozpylania jonowego w Laboratorium Inżynierii Powierzchni UTP.

  1. Analiza właściwości optycznych stosowanych w lotnictwie materiałów kompozytowych.
  1. Badania topografii i składu chemicznego powierzchni stosowanych w lotnictwie materiałów kompozytowych.

dr hab.inż Antoni Bukaluk, prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Marek Trzciński

marekt@utp.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook