IATI

Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały

Centrum Diagnostyki Technicznej i Medycznej zostało założone w 2015 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Doświadczenie grupy badawczej centrum jest bardzo dobrze znane w świecie nauki poprzez sukcesywny jego rozwój na przestrzeni ostatnich 25 lat. Działalność centrum ukierunkowana jest na komercjalizację badań naukowych oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych w zakresie praktycznych zastosowań diagnostyki technicznej i medycznej.

Centrum diagnostyki technicznej i medycznej koncentruje się na współpracy w ramach projektów w następujących obszarach:

 • zaawansowane techniki sterowania i monitorowania;
 • diagnostyka uszkodzeń i sterowanie tolerujące uszkodzenia;
 • przetwarzanie i analiza obrazów medycznych;
 • rozpoznawanie obrazów i diagnostyka medyczna

Obszarami szczególnych zainteresowań centrum są:

 • zastosowanie metod analitycznych i technik obliczeń inteligentnych w diagnostyce technicznej;
 • inteligentne systemy sterowania i sterowanie tolerujące uszkodzenia;
 • sterowanie systemami produkcyjnymi;
 • analiza i rozpoznawanie obrazów medycznych;
 • diagnostyka medyczna z zastosowaniem metod analitycznych i technik obliczeń inteligentnych;
 • opracowywanie inteligentnych platform programowych dla diagnostyki technicznej i medycznej.

Koordynator Centrum/Osoba kontaktowa: Marcin Witczak

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Uniwersytet Zielonogórski

 1. Podgórna 50

65-246 Zielona Góra

Tel. +48 68 3282422

e-mail: M.Witczak@issi.uz.zgora.pl

diagtim-iati.e-science.pl/home/
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook