IATI

Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS Transport

Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS przy Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji (IATI), koordynowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Kompetencji COMPAS jest strukturą organizacyjną integrującą przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe z różnych obszarów tematycznych (zwłaszcza: transport, środowisko, energia, bezpieczeństwo) mające na celu wkład w zintegrowane projektowanie i planowanie rozwoju przestrzennych struktur metropolitalnych. Akcent położony jest na rolę inżynierskich projektów wiążących harmonijnie nowe rozwiązania technologiczne – zwłaszcza w zakresie transportu i infrastruktury – z pozostałymi elementami zagospodarowania przestrzennego obszarów funkcjonalnych o znaczeniu metropolitalnym.

Oferty tematyczne Centrum Projektów i Studiów Metropolitalnych COMPAS

  • Metodologia planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
  • Transport i bezpieczeństwo metropolitalnych struktur urbanistycznych
  • Architektura, budownictwo i przestrzenie podróży w zintegrowanych strategiach rozwoju środowiska metropolitalnego
  • Środowisko mieszkaniowe w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • Przestrzeń dziedzictwa w miejskich obszarach funkcjonalnych
  • Nowe rozwiązania inżynierii transportu i środowiska w metropolitalnych projektach urbanistycznych i architektoniczno-budowlanych spełniających współczesne standardy energooszczędności
  • Przestrzeń architektoniczno-urbanistyczna i nowe konstrukcje inżynierskie metropolitalnych systemach transportowych
  • Architektura, urbanistyka i inżynieria środowiska pracy

compas-iati.e-science.pl

Instytucja (lider)


Koordynator Centrum Kompetencji COMPAS
Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Tel.: (+48) 12 628 22 68
e-mail: zzuziak@nsnet.pl

Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownik Laboratorium Projektowania Metropolitalnego
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
Tel.: (+48) 12 628 2470
e-mail: mgyurkovich@o2.pl
Sekretarz Naukowy Centrum Kompetencji COMPAS
Dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
e-mail: ewozniak-szpakiewicz@pk.edu.pl
Tel.: +48 662 542 580

Kierownik Sekcji Organizacyjnej
Mgr Dorota Kołodziej
e-mail: dkolodz@pk.edu.pl
Tel.: (+48) 12 628 24 02

compas-iati.e-science.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook