IATI

Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych Transport

Centrum, kierowane przez prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, zostało powołane w dniu 18 marca 2015, przy Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Celem działania centrum jest koordynacja badań w dziedzinie dynamiki i aktywnego sterowania drganiami pojazdów, oraz w obszarze automatyzacji procesów w przemyśle transportowym. Główna tematyka badawcza obejmuje:

 • Zaawansowane badania dynamiki pojazdów kołowych i szynowych
 • Aktywne i semiaktywne układy sterowania drganiami
 • Badanie nowoczesnych materiałów kompozytowych i inteligentnych
 • Diagnostykę i sterowanie w systemach transportowych
 • Systemy odzysku energii
 • Automatyzację procesów w przemyśle samochodowym i lotniczym

Planowane projekty badawcze:

 • Zaawansowane zagadnienia dynamiki pojazdów kołowych, szybkich kolei i lotnictwa
 • Opracowanie nowych metod atywnej i semi-aktywnej redukcji drgań pojazdów kołowych i szynowych
 • Badanie nowoczesnych materiałów adaptacyjnych i kompozytowych dla przemysłu samochodowego i lotniczego
 • Zaawansowane metody pomiarów, diagnostyki i sterowania w systemach transportowych
 • Opracowanie efektywnych układów odzysku energii ze źródeł drganiowych

Dr hab. inż. Piotr Cupiał

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: pcupial@agh.edu.pl

1.Projekty

Nazwa projektu – „Aktywne zawieszenia wielofunkcyjnych pojazdów kołowych o wysokiej mobilności”

Instytucja Finansująca – Praca jest współfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr. Proj. PBS3/B6/27/2015).

Partnerzy – Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider,
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji,
 • Marvel Sp. z o.o,
 • Hydromega Sp. z.o.o.

Kierownik – dr hab. inż. KONIECZNY Jarosław

Okres realizacji projektu – kwiecień 2015 – wrzesień 2018

2. Wdrożenia, patenty, licencje

Patenty

 1. M. APOSTOŁ, A. JURKIEWICZ, T. Cygankiewicz, J. K. KOWAL, J. KONIECZNY, P. MICEK [et al.] Hydrauliczny siłownik obrotowy, 2014, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 215934 B1; Udziel. 2013-06-26; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.393536 z dn. 2010-12-31. – tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215934B1.pdf
 2. M. APOSTOŁ, A. JURKIEWICZ, T. Cygankiewicz, J. K. KOWAL, J. KONIECZNY, P. MICEK [et al.],         Sprzęgło podatne akumulacyjne,  2014, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 216095 B1; Udziel. 2013-07-15; Opubl. 2014-02-28. — Zgłosz. nr P.393537 z dn. 2010-12-31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216095B1.pdf
 3. J. PLUTA, A. PODSIADŁO, R. KORZENIOWSKI, J. KONIECZNY, J. KOWAL, Układ zawieszenia pojazdów drogowych, 2010, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 205486 B1; Udziel. 2009-12-28; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.386902 z dn. 2008-12-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205486B1.pdf
 4. J. KWAŚNIEWSKI, I. DOMINIK, J. KONIECZNY, K. LALIK, Urządzenie do monitorowania zmian naprężeń, 2015, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 219351 B1; Udziel. 2014-08-05; Opubl. 2015-04-30. — Zgłosz. nr P.393730 z dn. 2011-01-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219351B1.pdf
 5. M. APOSTOŁ, A. JURKIEWICZ, T. Cygankiewicz, J. K. KOWAL, J. KONIECZNY, P. MICEK [et al.], Zespół zawieszania kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych pojazdów terenowych, 2014, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis patentowy; PL 216343 B1; Udziel. 2013-08-21; Opubl. 2014-03-31. — Zgłosz. nr P.393407 z dn. 2010-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216343B1.pdf

Zgłoszenia Patentowe

 1. W. Rączka, J. KOWAL, M. SIBIELAK, J. KONIECZNY, Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu, 2013, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku; PL 401948 A1; Opubl. 2013-06-24. — Zgłosz. nr P.401948 z dn. 2012-12-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego; 2013  nr 13, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401948A1.pdf

3. Publikacje

Monografie

 1. J. KOWAL, J. KONIECZNY, M. SIBIELAK, i inni, „Aktywne zawieszenia pojazdów kołowych”, red. Marek SIBIELAK — Kraków 2017, 183 s., Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyzacji Procesów — Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie – 24. — ISBN: 978-83-64755-28-6.
 2. J. KOWAL, J. KONIECZNY, J. SNAMINA, i inni. „Modelowanie, analiza i synteza sterowania zawieszeniami pojazdów – wybrane zagadnienia”, red. Jarosław KONIECZNY — Kraków 2016, 158 s. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Automatyzacji Procesów — Monografie Katedry Automatyzacji Procesów AGH w Krakowie – 17 — ISBN: 978-83-64755-19-4.
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook