IATI

Centrum Automatyzacji, Sterowania Układów i Struktur Mechanicznych Transport

Centrum, kierowane przez prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, zostało powołane w dniu 18 marca 2015, przy Katedrze Automatyzacji Procesów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Celem działania centrum jest koordynacja badań w dziedzinie dynamiki i aktywnego sterowania drganiami pojazdów, oraz w obszarze automatyzacji procesów w przemyśle transportowym. Główna tematyka badawcza obejmuje:

 • Zaawansowane badania dynamiki pojazdów kołowych i szynowych
 • Aktywne i semiaktywne układy sterowania drganiami
 • Badanie nowoczesnych materiałów kompozytowych i inteligentnych
 • Diagnostykę i sterowanie w systemach transportowych
 • Systemy odzysku energii
 • Automatyzację procesów w przemyśle samochodowym i lotniczym

Planowane projekty badawcze:

 • Zaawansowane zagadnienia dynamiki pojazdów kołowych, szybkich kolei i lotnictwa
 • Opracowanie nowych metod atywnej i semi-aktywnej redukcji drgań pojazdów kołowych i szynowych
 • Badanie nowoczesnych materiałów adaptacyjnych i kompozytowych dla przemysłu samochodowego i lotniczego
 • Zaawansowane metody pomiarów, diagnostyki i sterowania w systemach transportowych
 • Opracowanie efektywnych układów odzysku energii ze źródeł drganiowych

Dr hab. inż. Piotr Cupiał

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

e-mail: pcupial@agh.edu.pl
Tylko dla zalogowanych

Partnerzy

Facebook